Kzing in het primair onderwijs

pijl

Op zoek naar materiaal rondom een thema? Vul een zoekterm in. Ons zoekvenster vindt u bovenaan en naast de pijl. 

 

Geen abonnement? U kunt hiernaast wat gratis voorbeelden van ons materiaal vinden onder het kopje: tip van de dag! Gratis!

 

U bent werkzaam in het primair onderwijs en wil werken aan de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie?

 

U heeft weinig tijd om deze lessen voor te bereiden?
Neem een abonnement op club.kzing.nl

 

Mist u materiaal? Mail ons!  Info@kzing.nl

 

Deze website krijgt vorm in samenwerking met leerkrachten uit het primair onderwijs.

 

Op onze site vindt u beproefd, eigentijds lesmateriaal, waarin muziek, drama, beweging en dans een rol spelen.

Door te luisteren, te zingen, te dansen, muziek te maken of te acteren, maken uw leerlingen kennis met ons cultuurgoed en het cultuurgoed van anderen, ontwikkelen zij een eigen smaak, leren zij zich beter presenteren en ontwikkelen ze zelfvertrouwen.

Eigentijdse muziekstijlenTijd tekort om in uw groep aandacht te besteden aan kunstzinnige vorming? Zet in op vakintegratie!

Het materiaal van Kzing sluit aan bij wat er leeft in de maatschappij en de belevingswereld van de leerlingen. Het heeft betekenis en geeft het aanleiding tot reflecteren en dialoog. Het kan daardoor vakoverstijgend ingezet worden.

improviserenU werkt dus niet alleen aan de kerndoelen van het vakgebied Kunstzinnige oriëntatie, maar besteedt tegelijkertijd aandacht aan andere vakken. Dat is de kracht van ons materiaal!

Het materiaal is eenvoudig in het gebruik en kan ingezet worden als activiteit op zich, als aanleiding tot een andere les of als verwerking van ander lesmateriaal.

Dat kan individueel zijn, in kleine groepjes of klassikaal.

Het kan wat vaker kort ingezet worden, maar het leent zich ook voor langere lessen.

Uw leerlingen doen bijna als vanzelf de kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor Kunstzinnige oriëntatie.

Bovendien stimuleert u de interesse, waardoor sommige leerlingen de stap durven te zetten naar privé vakdocenten of groepen waar zij gerichter les krijgen.

We hopen dat u voor ons materiaal kiest en veel plezier krijgt in het vak Kunstzinnige oriëntatie. Wij staan open voor vragen of tips! Mail ons als u materiaal rondom een thema nodig heeft.

Als u meer wil weten over de manier waarop u met ons materiaal kan werken, leggen we u dat graag persoonlijk uit.

Neem gerust contact met ons op, als u belangstelling heeft! Ons team vindt het leuk om te kijken of Kzing iets voor u kan betekenen.   info@kzing.nl