Voorstellingen

Wilt u iets meer weten over de voorstellingen die in 2023 op de planken komen? Klik hier:

“Naar Toen en Verweggistan” is een middagvoorstelling. Jonge kinderen zullen deze voorstellingwaarschijnlijk wel leuk vinden. “Real life” is een avondvoorstelling. Die musical is in verband met de thematiek ook niet geschikt voor jongere kinderen.

Hoe bestel ik kaarten?

  • U stuurt een mail naar info@kzing.nl, waarin u aangeeft hoeveel kaarten u wil bestellen.
  • Kinderen die komen kijken, moeten vanaf 3 jaar een kaartje kopen. Neem alleen jongere kinderen mee die ook echt van het verhaal kunnen genieten, want dan weet u zeker dat zij de voorstelling niet zullen verstoren.
  • Geef in uw mail alstublieft aan om hoeveel kaarten het gaat.
  • U zet er ook in op welke naam de kaarten moeten worden weggelegd, of aan wie ze moeten worden meegegeven. Betaalde kaarten die niet zijn opgehaald, liggen klaar op naam aan de kassa.
  • Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €15,50 aan de zaal.
  • U zorgt ervoor dat het geld voor de afgesproken datum op de rekening van Stichting Acting4kids staat. Als dat niet is gebeurd, gaan de kaarten de verkoop in. Ze kosten dan weer €15,50.
  • Het rekeningnummer van de Stichting is NL32INGB0004195567. Maak het geld alstublieft niet over naar de rekening van Kzing zelf.
  • Iedere voorstelling wordt 1 keer gespeeld. Op is op…
  • Publiek met een rolstoel? Slechtziend of slechthorend publiek? Wij houden graag rekening met hun zitplaats, als wij het van te voren weten.

De voorstellingen van Kzing worden gefaciliteerd door Stichting Acting4kids.

De Stichting ontvangt hiervoor steun van de Gemeente Hoorn.

Om de verhoudingen transparant te houden, is het belangrijk dat het geld van de kaartjes direct op de rekening van de Stichting komt.

Er is een kaartje nodig voor kinderen vanaf 3 jaar. Wij raden u aan om jongere kinderen alleen mee te nemen, wanneer u zeker weet dat zij het volhouden om aandachtig te kijken en te luisteren.

De kaartopbrengst gaat dus niet naar Kzing, maar naar deze stichting. Die betaalt hieruit de zaalhuur van onze oefenruimtes, de zaalhuur van de optreedruimtes, beamers, filmapparaten, kostuums, cadeautjes, rekwisieten, grime, techniek etc.

Kzing zelf draagt ook aan al deze kosten bij vanuit de lesopbrengst. Kzing draagt de verantwoording. Wanneer de kosten niet gedekt worden en er geen winst gemaakt wordt, betaalt Kzing de kosten uit eigen zak.

De vorige schooljaren heeft de Stichting vrijwel geen inkomsten gehad uit voorstellingen. Kzing heeft , als verantwoording-dragende partij, zelfs geld moeten bijleggen.

Helaas is het dus echt nodig een hogere kaartprijs te vragen dan vroeger.