Lescontract

U kunt eventueel betalen met de Sport- en cultuurstrippenkaart van de Gemeente Hoorn.

De leerling mag gratis komen kijken naar de voorstellingen van de andere groepen

Als u zichzelf of uw (pleeg)kind inschrijft, stemt u in met de volgende bindende afspraken:

  • U of uw kind heeft recht op alle afgesproken lessen die bij dit project horen
  • Bij ziekte proberen wij vervanging te regelen
  • U informeert ons als u ziek bent, of als uw kind ziek is en niet naar de les komt
  • Als er bijzonderheden zijn waarvan wij op de hoogte moeten zijn, zou u ons die dan willen melden?
  • Voor de theaterleerlingen: de repetities voorafgaand aan een voorstellingsweek zijn verplicht. Ziekte en schoolverplichtingen zijn hierop de enige uitzondering. Wij gaan hierover niet in discussie. Een theatergroep is ook een team. De leerlingen hebben het nodig om de laatste info op locatie mee te krijgen. Voor tegenspelers is het ook heel hinderlijk als anderen er niet zijn. Zij weten dan niet waar ze moeten staan, tegen wie zij moeten praten etc. De docenten kunnen ook niet op de regie letten, omdat zij de rollen van alle afwezigen voor hun rekening moeten nemen. We rekenen hiervoor op uw begrip.
  • Als door een te groot verzuim van leerlingen of vanwege een calamiteit de voorstelling in gevaar komt, houden wij het recht om de voorstelling niet door te laten gaan en alternatieven te zoeken. Dit is in 17 jaar één keer gebeurd, door Covid 19 en toen hebben wij ons alsnog gepresenteerd, alleen online.
  • Tussentijdse opzeggen, is niet mogelijk. Wanneer iemand toch besluit om niet te komen, is het volledige lesgeld verschuldigd. U heeft uiteraard ook recht op alle lessen. Wanneer er sprake is van een langdurige ziekte, of andere nare, belemmerende zaken aan de kant van de leerling, willen wij hierover wel met u in gesprek gaan, uiteraard.