Zing

Samen zingen met uw groep? Gewoon doen!      

Zoek op thema

 

 

 

 

 

Of zoek met de zoekfunctie.
Let op: als u niet bent ingelogd, of geen abonnement heeft, krijgt u de meeste zoekresultaten niet te zien!

Voer het woord "Lied" in het zoekvenster in. Voeg andere zoekwoorden toe. Andere  veel gebruikte zoekwoorden :

 • Kzing
 • Onderbouw, middenbouw of bovenbouw, hele school
 • Leer (u vindt dan resultaten waarmee uw bovenbouwleerlingen zelfstandig aan de gang kunnen)
 • Thema
 • Titel

Kies een zoekresultaat dat bij u en bij uw groep past. Mist u liedmateriaal over een onderwerp of thema?  Stuur gauw een mail naar: info@kzing.nl , dan kijken wij of wij passend materiaal hebben, of kunnen maken!

Waarom zingen?

Bij Kzing vinden we dat juist basisschooldocenten interesse kunnen prikkelen voor kunstzinnige vakken. Je hoeft niet goed te kunnen zingen, om te zingen. Plezier moet voorop staan, want wat je graag doet, doe je vaker en ach, al doende leert men. Dat geldt niet alleen voor uw leerlingen, maar ook voor u.

Je stem durven te laten horen

Beschouw het samen zingen als een gezamenlijke zoektocht. Als docent neemt u het voortouw en  wijst uw leerlingen erop dat  jullie er samen wel echt je best voor gaan doen om het leid zo goed mogelijk te brengen.

 • We gaan proberen alle woorden goed uit te spreken (articulatie)
 • We proberen de melodie zo goed mogelijk te zingen (zuiverheid)
 • We proberen om samen als een echt koor te klinken en daarom luisteren jullie goed naar elkaar, of iedereen hetzelfde klinkt..
 • Waar gaat de tekst van het lied over?
 • Wat voor sfeer heeft het lied? Welk gevoel hoort erbij?
 • Probeer woorden als "hoger" en "lager" en "sneller" en "langzamer" (en de andere parameters) te gebruiken en let er op of de woorden kort of lang aangehouden moeten worden.
 • U zet hardnekkige brommers tussen goed zingende kinderen, maar laat hen altijd meedoen en zegt nooit iets over het brommen. Wij hebben al zo vaak meegemaakt dat het dan helemaal goedkomt. Doe af en toe de sirene-0efening, zodat brommers ervaren dat zij hoger en lager met hun stem kunnen.

Het is natuurlijk prachtig als u aandacht kunt besteden aan deze zeken, maar wij vinden dat het vooral belangrijk is dát er gezongen wordt. Wie durft te zingen, durft zijn/haar eigen stem te laten horen. Dat is de belangrijkste boodschap die u als docent kunt uitdragen.

Voor- en nadoen

Wij zijn ons ervan bewust dat het tegenwoordig gebruikelijk is om een lied heel vaak voor te zingen, voordat leerlingen mee mogen doen. Natuurlijk vinden wij ook dat een lied een keer in zijn geheel moet worden voorgezongen. Maar wij vinden wel dat leerlingen daarna zo snel mogelijk mee mogen doen. Als een regel niet goed gaat, zingt u voor hoe het fout gaat en hoe het moet.

Vakoverstijgend bezig zijn

Kinderen zingen graag. Ze zingen liedjes over onderwerpen waarvoor zij belangstelling hebben. Dit kunnen eigentijdse liedjes zijn, bijvoorbeeld popliedjes, traditionele volksliedjes, of nieuw materiaal, onder andere van Kzing. U vindt op deze site veel liedjes die door Ellis Castenmiller speciaal geschreven en gecomponeerd zijn voor het onderwijs. Ze sluiten aan bij onderwerpen waar kinderen belangstelling voor hebben. Zingen in een andere taal vinden kinderen helemaal spannend. Dus juist het liedmateriaal is heel erg geschikt voor vakoverstijgende activiteiten.

Het is onze ervaring dat leerlingen muziek graag in hun hele leven verweven, als ze er op een ontspannen manier mee kennis maken, bijvoorbeeld door te zingen. U zult merken dat ze steeds meer naar liedjes en gedichten gaan verwijzen in hun gesprekken.

Verwerking

Vaak nodigt het liedmateriaal uit om samen over een onderwerp te praten. Je moet immers wel begrijpen wat je zingt. Bij sommige liedjes hoort een spel, bij andere liedjes horen gebaren.

Onderschat uw leerlingen niet

Hoe ouder de leerling, hoe meer eisen er gesteld kan worden aan de moeilijkheidsgraad van de liederen. Oudere kinderen hebben een langere adem en kunnen lastige ritmes beter aan. Ook kunnen zij bijvoorbeeld in het Engels zingen en soms lukt het zelfs om in canon te zingen. Maar: onderschat uw leerlingen niet. Zij kunnen meer aan dan u denkt! Dat hebben we al zo vaak mogen ervaren.

In tegenstelling tot wat er vandaag de dag soms gezegd wordt, hebben wij in vijftien jaar muziekonderwijs voor de groepen ervaren dat korte stukjes voorzingen en daarna nazingen toch echt héél effectief is.

De eerste keer dat een lied aangeleerd wordt, wordt het als het ware in de grondverf gezet. Aan het einde van de les lijken de leerlingen het nog niet echt te beheersen. Maar: als u de dag erna het lied herhaalt, zult u ervan staan te kijken hoe goed uw groep het al kan zingen.

In de volgende lessen kunt u natuurlijk steeds kritischer op het resultaat worden.

Gebaren ondersteunen de zang

Het maken van gebaren tijdens het zingen, helpt de leerlingen. Dat kunnen zowel gebaren zijn die bij de liedtekst passen, als gebaren die aangeven of kinderen omhoog of omlaag moeten gaan met de stem. Soms kan er een hele "choreografie" voor de handen gemaakt worden. Dan maken de leerlingen het hele lied door gebaren bij de tekst. Op die manier wordt er ook bewogen tijdens het zingen.

Ook kan het uitbeelden van emoties, iets toevoegen aan een lied. Het helpt zeker bij de inleving.

Meerstemmigheid

We zeiden het al: onderschat uw leerlingen niet. Als u zelf muzikaal vaardig bent, kunt u natuurlijk aan de gang gaan met meerstemmigheid. U kunt canon zingen, of met doedels laten begeleiden. Maar dan legt u de lat voor u zelf best hoog. Zet daarom in eerste instantie in op samen dezelfde melodie zingen. Als uw groep dat goed kan, is de basis gelegd voor plezier in zingen en musiceren.