Voor de docent

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de onderstaande activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is uw taak als docent?

Als docent in het primair onderwijs wordt er van u verwacht dat u werkt aan de drie kerndoelen voor het vak Kunstzinnig oriëntatie:

 1. Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Er zijn leerlijnen voor beeldende vormingmuziektaal en spel en beweging.
 2. Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Leerlijn.
 1. Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Leerlijn A.

Tule, SLO

Wat biedt deze site? 

Op deze site vindt u materiaal voor muziek, taal en spel en beweging. Deze gebieden horen bij het vak Kunstzinnige Oriëntatie. Bij Kzing pleiten we ervoor dat u hier zelf aandacht aan besteed in uw groep. We vinden het belangrijk dat het geven van deze lessen u niet teveel tijd kost, zowel in de voorbereiding als op de werkvloer.

Uw rol als docent bij dit vakgebied

Natuurlijk heeft het meerwaarde als een vakdocent deze lessen geeft, maar het belangrijkste is toch dat uw leerlingen ermee in aanraking komen (oriëntatie!) en er enthousiast voor worden. Geïnteresseerde kinderen zullen gestimuleerd worden om op zoek te gaan naar diepgang via het internet, of cursussen buiten de school.

Het is uw taak die ontwikkeling in gang te zetten. Mede-onderzoeker en voortrekker zijn passende rollen voor u. U hoeft deze vakken niet zelf op “hoog niveau” te beheersen. U hoeft er alleen mee aan de gang te gaan. Dit vraagt dat u over eventuele verlegenheid heen stapt, om met uw groep te zingen, te bewegen, te dansen, toneel te spelen, te improviseren, te filosoferen, muziek te maken, te luisteren en te reflecteren.

Hoogwaardig materiaal

We vinden bij Kzing wel dat er gewerkt moet worden met hoogwaardig materiaal. Natuurlijk begrijpen we dat u niet veel tijd heeft om hier naar op zoek te gaan.

Daarom vindt u bij ons materiaal waarmee u snel een les acteren, bewegen, dansen, muziek maken kan vormgeven. Ons materiaal vraagt niet veel kennis, vaardigheden of voorbereidingstijd van u en het is beproefd op basisscholen.

Leerlingen zelfstandig aan de gang

Ook is er materiaal waarmee bovenbouwleerlingen zelfstandig aan de gang kunnen. Dat kost u helemaal geen tijd. Het kan ingezet worden voor meerkunners, of om leerlingen die klaar zijn een leuke en nuttige activiteit te geven. Een goede voorbereiding op de middelbare school.

Vakintegratie

Voor u, als docent, is het fijn dat veel van deze activiteiten vakoverstijgend zijn. U kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om een thema in te leiden, een gesprek op gang te brengen, aandacht aan Engels besteden, of de zinnen te verzetten. Vak integratie maakt het onderwijs veel efficiënter. (Keulen & Oosterheert, 2016, pp. 21, 190, 191) U traint immers twee skills tegelijkertijd! Soms zelfs nog meer.

Stel: je luistert naar een rapper, vertelt over de hip-hop cultuur, vraagt aan leerlingen op welke maatschappelijke zaken zij kritiek hebben, vraagt hen in een groepje een rap te schrijven, uit te voeren en op elkaars werk te reflecteren.

U bent dan bezig met :

 1. luisteren (naar muziek en naar elkaar)
 2. maken (stimuleren fantasie)
 3. coöperatief leren
 4. reflecteren op eigen visie
 5. reflecteren op eigen en andermans werk
 6. de invloed en betekenis van hip-hop in de muziek
 7. de invloed en betekenis van hip-hop in de maatschappij
 8. het leren van termen (die ook nog gespeld kunnen worden): rap, hip-hop, cultuur, maatschappij etc.

De leerlingen leren spelenderwijs. Daar hebben ze een leven lang plezier van!

Wat levert het op?

 • Wij hebben op de basisscholen waar met dit materiaal gewerkt wordt een groei waargenomen op het gebied van interesse, kennis, vaardigheden om te doen, vaardigheden om te reflecteren en zelfvertrouwen, wanneer er regelmatig (soms kort, soms een lesuur) aandacht besteed wordt aan de muzische vakken.
 • De kinderen van deze scholen zijn er aan gewend om kritischer naar muziek te luisteren en gebruiken termen. (parameter, sterk en zacht, hoog en laag, snel en langzaam.)
 • Ze beredeneren waarom bepaalde muziek hen aanspreekt.
 • Ze zijn anders gaan denken over dans.
 • Een aantal kinderen is, naar aanleiding van de lessen, muziekles gaan nemen bij een docent of zijn deel gaan nemen in theatergezelschappen.
 • Er zijn kinderen die thuis aan de gang zijn gegaan met YouTube tutorials
 • Kinderen vragen om bepaalde muziek, bijvoorbeeld muziek van Satie, tijdens het vrij werken
 • Leerkrachten hoeven hun hoofd niet te breken over wat ze in de weeksluiting moeten doen, want er is al materiaal
 • Kinderen die naar de middelbare school gaan, weten iets over noten lezen, ritmes, melodieën, stijlen, etc. Ze hebben kennis kunnen nemen van het spelen op toetsen.