De visie van Kzing

Piano 2

Niet elke docent voelt zich voldoende zeker om met de eigen groep te zingen, dansen, acteren, muziek te maken en stijlkennis aan te bieden. Kzing wil leerkrachten uit het primair onderwijs ondersteunen bij het aanbieden van lessen Kunstzinnige oriëntatie. Ons materiaal is bedoeld om kinderen op verschillende manieren enthousiast te maken voor Muziek, Taal en spel (drama) en Beweging (dans.) U kunt ons altijd mailen als u iets specifieks zoekt. Wij krijgen feedback van basisschooldocenten en ook uw feedback is welkom.
 

Weinig voorbereidingstijd 

Ons materiaal vraagt weinig voorbereiding en maakt het u mogelijk om een paar keer per week kort met kunstzinnige oriëntatie bezig te zijn en zo toch te werken aan de kerndoelen voor Kunstzinnige oriëntatie. 

Waarom? 

Zo leren kinderen zichzelf op een positieve manier te presenteren. Ze ontwikkelen meer lef en vaardigheden om voor het voetlicht te treden en weten dat zij er mogen zijn en iets te melden hebben. Dit helpt hen ook in andere situaties. Bij spreekbeurten en boekbesprekingen, bijvoorbeeld, of als zij voor zichzelf moeten opkomen.

Kom op voor je rechtIntegreren

Omdat u het al zo druk heeft, probeert Kzing gebruik te maken van vakintegratie, waardoor uw aanbod vakoverstijgend wordt. We zoeken niet alleen aansluiting bij andere vakken, maar ook bij wat er verder leeft in de wereld. Ons materiaal biedt de kans een gesprek te openen over onderwerpen en iedereen de ruimte te laten een eigen mening te vormen.

Zelfpresentatie en pestenOok zoeken we altijd aansluiting bij wat er leeft in de wereld. Het materiaal waar mee wordt gewerkt, wordt daar speciaal voor geschreven en gecomponeerd. We gaan in op de seizoenen, de feesten en thema's zoals weerbaarheid, pesten, vrede en vrijheid, rouwverwerking, schoolvakken, de middelbare schoolkeuze, geschiedenisperiodes, armoede etc. Sommig materiaal is nog niet online.

Gewoon doen

Als u laat zien dat u er plezier in heeft, bent u een rolmodel voor uw leerlingen. Dat is goed genoeg. Als hun belangstelling is ontwaakt, kunnen leerlingen die interesse hebben, meestal zelf de weg wel vinden naar verenigingen waar goede lessen op hoog niveau worden aangeboden. Stel dus niet te hoge eisen aan uzelf. Ga gewoon lekker aan de gang!

 

Meer lezen over het team van Kzing? Klik op bovenstaand plaatje.

Improviseren

Kijken naar zelfbedachte toneelstukjes over weerbaarheid