Visie

Ellis Castenmiller en Evan Castenmiller zijn het gezicht van Kzing. U leest hier hun visie op het werkveld waar zij werkzaam zijn.

U kunt Kzing vinden :

• In het theater
• In theaterlessen
• In de privé praktijk
• Op basisscholen
• Online

Van jong…
.. tot ouder …

Leven is spelen!

 „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Wij sluiten ons aan bij deze woorden van Friedrich Schiller (1759 – 1805), want wij merken dagelijks wat een verrijking het is om als “spelend mens” door het leven te mogen gaan en welke mooie ontwikkelingen er zijn als mensen durven te “spelen.”

De lessen en het materiaal van Kzing zijn bedoeld om mensen (en vooral kinderen en jongeren)  op verschillende manieren enthousiast te maken voor muziek, taal en spel (drama), beweging (dans) en leerzame, maatschappij betrokken onderwerpen.

Maatschappijbetrokken.

Evan en Ellis voeren samen de regie. Ellis schrijft de musicals en liedjes zelf en kan daardoor goed aansluiten bij wat er leeft in de groepen en in de wereld. Evan geeft hierbij input en maakt de choreografieën ook passend voor de groepen. Samen zoeken zij bewust aansluiting bij wat er leeft in de wereld en bij de belangstellingwereld van hun leerlingen.

Eigentijds en geëngageerd

De musicals en shows gaan over eigentijdse thema’s. Een kleine greep: internetgebruik, pesten, jezelf blijven, armoede, rouwverwerking, middelbare schoolkeuze, het milieu, hobby’s, de jaarfeesten, de seizoenen, de bibliotheek, andere culturen, voedsel, vrede en vrijheid, de geschiedenis, ADHD hebben, verdrietig zijn, boos zijn etc. Hierbij is dikwijls aandacht voor de eigen stad en leefomgeving.

Jezelf presenteren

Terwijl je oefent en speelt, leer je om jezelf op een positieve manier te presenteren, gebruikmakend van je eigen talenten en creativiteit. Bij Kzing theater wordt niet geauditeerd. Iedereen krijgt een rol en tekst en krijgt de kans om zichzelf te laten zien.

Je inleven

Wanneer je je inleeft in het karakter van het personage dat je speelt, krijg je meer begrip voor andere mensen en hun gevoelens. Je staat ook eens in de schoenen van een ander.

Iedereen hoort erbij!

Voor onze musicalgroepen hoef je niet te auditeren. Iedereen krijgt een rol. We werken heel bewust aan een gezellige sfeer.

Bij Kzing streven we doelbewust naar inclusiviteit. Voor ons maken je levensovertuiging, je huidskleur, je gender, je geaardheid, je school”niveau”, je gewicht, de hoeveelheid geld die jij of je ouders hebben, een eventuele lichte beperking etc. niet uit. We vinden authenticiteit erg belangrijk. Je bent welkom als jezelf, om te zingen, spelen, dansen, te leren en te acteren.

Om deze reden proberen we onze lessen goed toegankelijk te maken voor iedereen. We doen ons best de prijzen betaalbaar te houden en werken ook bewust op basisscholen en aan materiaal voor basisscholen, zodat alle kinderen kennis kunnen maken met ons aanbod.

Bij Kzing hoort iedereen erbij en helpen we elkaar. Kom gewoon een gratis les meedoen of zoek contact met ons, via de mail info@kzing.nl.

Maatwerk

Ellis en Evan vinden het altijd leuk om maatwerk te leveren en staan er open voor om samen met jullie te kijken of ze iets voor jullie kunnen betekenen. Dus heeft u een lied nodig voor een project, of wil u input van Ellis of Evan bij een project, neem dan gerust contact op.

Ellis en Evan hopen dat hun visie en werkwijze u aanspreekt.

Nogmaals: mail hen ger