De visie van Kzing

Piano 2Iedereen heeft talent

Het materiaal van Kzing is bedoeld om kinderen enthousiast te maken voor een aantal muzische vaardigheden: zingen, dansen, acteren, musiceren, luisteren en muziek maken.  Als je hiermee bezig bent, leer je jezelf op een positieve manier te presenteren. Jij mag er zijn, jij hebt wat te melden. Zo ontwikkel je als vanzelf meer lef en vaardigheden om voor het voetlicht te treden. Dit helpt je ook verder in andere situaties. Bij spreekbeurten en boekbesprekingen, of wanneer je voor jezelf moet opkomen.

Zelfpresentatie en pestenAansluiting bij de maatschappij

Kzing zoekt altijd aansluiting bij wat er leeft in de wereld. Het materiaal waar mee wordt gewerkt, wordt daar speciaal voor geschreven en gecomponeerd. Het materiaal is beproefd in verschillende musicalgroepen en is ook uitgeprobeerd op de basisschool. Onderwijskrachten hebben er hun feedback op gegeven.

Er is, naast het materiaal dat aansluit bij de seizoenen en de feesten die hierbij horen, ook materiaal dat aandacht besteedt aan pesten en weerbaarheid, vrede en vrijheid in Nederland, rouwverwerking, veilig internetgebruik, schoolvakken, de middelbare schoolkeuze, aan de V.O.C. tijd, armoede in de samenleving, etc. We vinden het bij Kzing belangrijk dat het materiaal een gesprek opent over onderwerpen en iedereen de ruimte laat om een eigen mening te vormen. Ook proberen we aan te sluiten bij de kerndoelen voor het vak muziek en de leerlijn voor dit vak. We hebben er overigens alle begrip voor dat de persoon voor de klas hier niet altijd aan toekomt. Wij helpen hen graag een beetje op weg.

Het team van Kzing

Het team van Kzing bestaat uit Ellis Castenmiller en Evan Castenmiller. Ellis is al ongeveer 35 jaar gediplomeerd muziekdocente en werkt in Hoorn. Zij maakt al meer dan 15  jaar muziektheater met kinderen en jongeren, eerst vanuit Kids on stage en daarna vanuit het bedrijf dat zij samen met Evan leidt: Kzing. Evan en Ellis genieten erg van hun samenwerking en vullen elkaar goed aan.

Ellis wordt in haar werk geïnspireerd door de woorden van Schiller: “De mens is alleen maar mens waar hij speelt..”  Muziek, dans en drama stimuleren mensen tot spel en ontwikkelen inlevingsvermogen en uitdrukkingsvermogen. Bij Kzing kan Ellis haar eigen passies: schrijven, componeren, het onderwijs en betrokkenheid bij de maatschappij op speelse wijze combineren. Het materiaal dat zij vormgeeft, ontstaat vaak uit de interactie met andere mensen en vooral met kinderen.

Ze heeft gewerkt met mensen van alle leeftijden, met mensen met een beperking en als muziektherapeute met mensen in een verpleeghuis. Ze heeft meer dan 50 producties op de planken gebracht met kinderen en jongeren.

Evan Castenmiller is docent in het primair onderwijs. Hij raakte door de jaren heen steeds meer betrokken bij het bedrijf van Ellis, omdat zijn eigen passie ook bij kinderen, muziek, dans en onderwijs ligt. Hij speelt gitaar, piano, heeft veel danservaring, volgde jaren zanglessen en richtte zich ook in zijn Pabo studie veel op de ontwikkeling van kind en muziek. Al vanaf het begin van Kzing staat Evan als leerkracht voor de groepen. Hij is graag creatief bezig en heeft ook veel ervaring in het werkveld van het onderwijs en is daardoor een positief kritische sparringspartner voor Ellis.

 

Evan heeft ontzettend veel geduld met kinderen; kinderen vinden hem meestal fantastisch. Bovendien vindt hij het heel leuk om kinderen dingen bij te brengen. Hij geniet er van als zij zichzelf steeds meer durven te laten zien.

Wij, Ellis en Evan, hopen dat onze visie en werkwijze jullie aanspreekt! Neem gerust contact met ons op! info@kzing.nl