Speel (Acteer)

Samen acteren met uw groep? Werken aan drama? Gewoon doen!

Zoek op thema

 

 

 

 

 

Of zoek met de zoekfunctie.
Let op: als u niet bent ingelogd, of geen abonnement heeft, krijgt u de meeste zoekresultaten niet te zien!  

Goede zoekwoorden :

 • Acteeroefening Kzing
 • Acteeroefening
 • Musical
 • Pantomime
 • Spiegelen
 • Teacher in role
 • Slow motion
 • Warming up
 • Thema
 • Tableau vivant

Kies een zoekresultaat dat bij u en bij uw groep past. Mist u materiaal over een onderwerp of thema? Stuur gauw een mail naar: info@kzing.nl , dan kijken wij of wij passend materiaal hebben, of kunnen maken!

Er zijn veel kortdurende drama activiteiten die nut hebben en plezier geven. Bij Kzing noemen we die "acteeroefeningen." U hoeft niet uit te blinken in acteren om met acteren aan de gang te gaan. U hoeft alleen maar, samen met uw leerlingen, op zoek gaan naar manieren om je lijf, gezicht en stem te gebruiken om emoties weer te geven. Wie weet stimuleert u een leerling om naar een theatervereniging te gaan. Voor iedere leerling is het nuttig en (als het goed is) bevrijdend.

Spelvormen

Er zijn veel spelvormen waar u mee aan de gang kunt gaan:

 • Pantomime
 • Spiegelspel
 • Dialoogspel
 • Improvisatiespel
 • Afspreekspel
 • Poppenspel
 • Toneelspel
 • Hoorspel

Kijk of de oefening passend is voor de groep

Voor jongere kinderen zijn spiegelspelen en teacher in role spelen heel geschikt, omdat daar in een kort-durende, veilige context lichaamstaal, mimiek en dictie geoefend kunnen worden. Het is belangrijk dat de leerlingen eerst leren om zich vrij te uiten, zonder dat er al te veel persoonlijke feedback wordt gegeven.

Vanaf de middenbouw ongeveer kunnen leerlingen zelfstandig kleine stukjes verhaal bedenken, naar elkaars verhalen kijken en erop reflecteren. Ze werken met "wie, wat en waar.." Het is nuttig als ze elkaar "tips en tops"  geven, want leren omgaan met kritiek hoort bij het leven. Er wordt gelet op duidelijk spreken en bewegen in de richting van het publiek.

In de loop van de tijd komen "wanneer, waarom en hoe" ook aan bod.

Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer ze zelf kunnen invullen. Jongere groepen hebben doorgaans meer kaders nodig. In hogere groepen kunnen kinderen doorgaans ook beter improviseren. Een meerkunner, kun je ook eens de regie geven. Of je kiest er juist voor om een kind dat in de groep geen hoge sociale status heeft eens de regie te laten nemen.

Omdat je streeft naar succeservaringen (die stimuleren de motivatie immers) moet je pas met improviseren beginnen als de groep er klaar voor is. Gebruik daarom korte opdrachten waarin je spelvormen kunt uitproberen. Houd het voor je zelf ook speels. Kijk hoe ver je kan gaan. Sommige groepen kunnen meer dan je denkt. Als je altijd voor een veilige optie kiest, daag je de kids misschien te weinig uit. Als je merkt dat een oefening niet goed werkt, beëindig die oefening dan gerust en val terug op een succes-oefening. Een spelvorm die aanslaat, kan vaker gebruikt worden. Meestal vragen de leerlingen hier zelf om.

Laat de leerlingen ook voor elkaar spelen. Zo ervaren ze wat het is om te spelen voor publiek.

Waarom zou je nu eigenlijk aan de gang gaan met drama, in je groep? 

Hieronder een opsomming van een aantal redenen om acteeroefeningen te doen met je groep.

Aansluiten bij wat de leerlingen interesseert

Veel kinderen houden van doen alsof en voelen van nature intrinsieke motivatie voor acteeroefeningen. Van daaruit kun je heel vakoverstijgend bezig zijn en hen veel laten leren, onder andere over manieren van met elkaar omgaan. Je leert kinderen om op verschillende manieren te kunnen "acteren", handelen.

Inleving

Door te acteren, train je inlevingsvermogen. Wanneer iemand een andere rol speelt, stapt hij of zij als het ware in de schoenen van een ander. In de bovenbouw leren ze ook dat "status" van belang is. Als je kinderen helpt bij het uitproberen van verschillende rollen, geef je hen een instrument om ander gedrag uit te proberen, te beleven en te begrijpen. Dat komt hen in het dagelijks leven, in verschillende sociale situaties, erg goed van pas.

Bewustwording van eigen lichaamstaal, mimiek en dictie

Door te acteren worden leerlingen zich bewust van het gebruik van lichaamstaal, mimiek en dictie. Ze zien hoe andere mensen reageren op bepaalde lichaamstaal, mimiek en dictie. Ze oefenen ook andere manieren, dan de manier die zij van nature gebruiken. Ze krijgen zo meer instrumenten om emoties te laten zien en zich te verwoorden. Ze oefenen daadwerkelijk ander gedrag. Duidelijk spreken is bijvoorbeeld heel belangrijk als je jezelf presenteert. Leerlingen leren dat er eigenlijk geen hoofdrollen zijn, omdat iedereen belangrijk is in een stuk. Bovendien leren ze dat je ook moet acteren als je geen zinnen hebt. Daarvoor is stil spel heel erg belangrijk en  daar heb je lichaamstaal, inlevingsvermogen en mimiek voor nodig.

Bewustwording van de eigen rol in interactie 

Leerlingen ervaren dat zij op verschillende manieren kunnen reageren. Zij zijn niet gebonden aan de rol die zij van nature hebben, ze leren improviseren en hun ervaringen in te zetten om eens van insteek te veranderen.

Leerlingen leren ook wat een goede dialoog is. Ze begrijpen dat luisteren meer is dan "wachten tot jij iets mag zeggen." Ze leren bovendien hoe je een scène kan laten voortduren of afkappen.

Dit zijn belangrijke vaardigheden in het dagelijks leven.

Leerlingen leren creatiever te worden in hun handelen, on stage en off stage

Leerlingen leren hun fantasie gebruiken als ze scènes bedenken, of improviseren. Dat traint hun slagvaardigheid in het dagelijks leven, waarbij snel schakelen en het aanpassen van je gedrag soms nodig is.

Groepen die samen acteren, worden hechter en (grappig genoeg) vaak échter. 

Een groep die samen toneelspeelt, wordt vaak een hechtere groep. Iedereen snapt dat je elkaar moet vertrouwen, om echt voluit te durven acteren. Bij acteren, moet je immers vaak best "gek" durven doen. Je wil zelf niet uitgelachen worden en snapt ook al gauw dat het niet werkt als jij zelf wel anderen uitlacht.

Kinderen leren samenwerken. Ze leren elkaar te ondersteunen in scènes. Groepjes helpen het kind dat wat minder durft meestal goed, door hen een passende rol te geven. (De groep moet wel, want anders lukt de opdracht niet.)

Samen acteren, helpt kinderen ook het verschil te begrijpen tussen "collega's" zijn, of beste vrienden. Het eerste is absoluut verplicht bij samen toneelspelen, het tweede is een keuze.

Door het spelen van verschillende rollen, leert een leerling welke rol hem/haar van nature het beste past. Zo worden leerlingen door te doen alsof "echter."

Door kinderen te laten acteren, leren zij zich beter presenteren

Wij zijn absoluut overtuigd van het belang om met kinderen acteeroefeningen te doen, omdat elk kind er baat bij heeft om zich op verschillende manieren te leren presenteren. Zaken als "duidelijk spreken", "mensen aankijken", "gek durven doen", zijn van het grootste belang in het dagelijks leven. Leerlingen moeten een keuze voelen in hoe zij hun lichaam, mimiek en stem gebruiken en hebben recht op feedback. Zo leren zij de beste versie van henzelf voor het voetlicht te brengen en krijgen zij meer positieve aandacht.

improviseren

Betekenis

In het acteren kunnen betekenisvolle onderwerpen aan bod komen. Daardoor is acteren heel geschikt om vakoverstijgend ingezet te worden. U kunt bijvoorbeeld spelen wat er met iemand gebeurt die de tafels niet kent. Of u kunt een toneelspel doen rondom rouw en verlies, of rondom pestgedrag. Zo worden sommige onderwerpen makkelijker bespreekbaar.

Opbouw van een verhaal

Kinderen leren de betekenis van de 5 w's : wie, wat, waar, waarom en wanneer en de ene h: hoe. Dat wordt opgebouwd in de loop van hun schoolloopbaan. Ze leren ook dat een verhaal een begin, midden en einde heeft. In de hogere groepen leren ze de opbouw in scènes kennen. Het begrip hiervan is onder andere van groot belang voor het begrijpend lezen en het maken van stelopdrachten.