Speel

Samen acteren met uw groep? Werken aan drama? Gewoon doen!

Zoek op thema

 

 

 

 

 

Of zoek met de zoekfunctie.
Let op: als u niet bent ingelogd, of geen abonnement heeft, krijgt u de meeste zoekresultaten niet te zien!

Voer het woord "Acteeroefening" in het zoekvenster in. Voeg andere zoekwoorden toe. Andere veel gebruikte zoekwoorden :

 • Kzing
 • Onderbouw, middenbouw of bovenbouw, hele school
 • Musical
 • Pantomime
 • Spiegelen
 • Teacher in role
 • Slow motion
 • Warming up
 • Thema
 • Tableau vivant

Kies een zoekresultaat dat bij u en bij uw groep past. Mist u materiaal over een onderwerp of thema? Stuur gauw een mail naar: info@kzing.nl , dan kijken wij of wij passend materiaal hebben, of kunnen maken!

Acteeroefeningen 

Er zijn veel kort-durende "acteeroefeningen" die nut hebben en plezier geven.  U hoeft niet uit te blinken in acteren om met acteren aan de gang te gaan. U hoeft alleen maar, samen met hen, op zoek gaan naar manieren om je lijf en gezicht te gebruiken om emoties weer te geven. Wie weet stimuleert u een leerling om naar een theatervereniging te gaan. Voor iedere leerling is het nuttig en (als het goed is) bevrijdend.

Waarom bezig zijn met drama? 

 • Veel kinderen houden van doen alsof, dus toneelspelen past bij hen.
 • Als je kinderen helpt bij het uitproberen van verschillende rollen, geef je hen een instrument om ander gedrag uit te proberen, te beleven en te begrijpen.
 • Je traint inlevingsvermogen en het gebruik van lichaamstaal. Leerlingen ervaren hierdoor dat zij op verschillende manieren kunnen reageren.
 • Leerlingen leren zich beter presenteren.
 • Natuurlijk is samen toneelspelen vooral heel erg leuk.

 

improviseren

Opbouw van een verhaal

Kinderen leren de betekenis van de 5 w's : wie, wat, waar, waarom en wanneer en de ene h: hoe. Dat wordt opgebouwd in de loop van hun schoolloopbaan. Ze leren ook dat een verhaal een begin, midden en einde heeft. In de hogere groepen leren ze de opbouw in scènes kennen. Het begrip hiervan is van groot belang voor het begrijpend lezen.

 

Betekenis

In het acteren kunnen betekenisvolle onderwerpen aan bod komen. Daardoor is acteren heel geschikt om vakoverstijgend ingezet te worden. U kunt bijvoorbeeld spelen wat er met iemand gebeurt die de tafels niet kent. Of u kunt een toneelspel doen rondom rouw en verlies, of rondom pestgedrag. Zo worden sommige onderwerpen makkelijker bespreekbaar.

 

Spelvormen

Er zijn veel kortdurende drama activiteiten die nut hebben en plezier geven. Bij Kzing noemen we die "acteeroefeningen".

Kijk naar de leeftijd bij de keuze van spelopdracht. Voor jongere kinderen zijn spiegelspelen en teacher in role spelen heel geschikt. In hogere groepen kunnen kinderen zelf ook verhalen bedenken en uitspelen. Ze kunnen naar elkaars verhalen kijken en erop reflecteren. Het is nuttig als ze elkaar "tips en tops"  geven, want leren omgaan met kritiek hoort bij het leven.

Gebruik korte opdrachten waarin spelvormen uitgeprobeerd worden. Laat de leerlingen voor elkaar spelen; zo ervaren ze spelen voor publiek. Geef sommige leerlingen eens de regie.

Er zijn veel spelvormen waar u mee aan de gang kunt gaan:

 • Pantomime
 • Spiegelspel
 • Dialoogspel
 • Improvisatiespel
 • Afspreekspel
 • Poppenspel
 • Toneelspel
 • Hoorspel