Kzingmaster

 • Kzing start met een nieuwe cursus voor docenten op basisscholen, studenten van MBO’s die met kinderen werken, Pabo-studenten en ouders die graag muzisch met hun kinderen bezig zijn.
 • We starten met 3 pilotavonden en daarna tien donderdagavonden
 • van 19.45-21.00 inclusief korte pauze, waarin je vakgenoten kan spreken. Kijk voor de data in het rooster
 • Wijkcentrum Kersenboogerd
 • Kosten voor alle avonden tot het einde van het schooljaar: € 80,– (studenten € 65,00). De pilotavonden krijg je dus gratis les. Dat is inclusief het gebruik van de website waarop je materiaal vindt, tot aan de zomervakantie.
Je vrij voelen om te bewegen …

Iedere week krijg je voorbeelden om thematisch en vakoverstijgend met je groep/kind aan de slag te gaan met zang, dans, acteren, musiceren, luisteren en leren. We gaan zeker veel samen zingen en leuke dingen doen. We werken graag thematisch, maar jullie kunnen als groep ook inbreng hebben. Je krijgt tips hoe je ons materiaal kan gebruiken. Natuurlijk leer je door dingen zelf te doen.

Veel mensen hebben het idee dat ze niet de vaardigheden bezitten om met zingen, dansen/bewegen en acteren aan de slag te gaan, omdat ze denken dat dit altijd “op hoog niveau” en met “optimale leeropbrengst” moet gebeuren, zoals hen dat op hun opleidingen is/wordt verteld.

Bij Kzing hebben we een heel andere visie op kunstzinnig en cultureel onderwijs. Wij omarmen amateurisme. Dat betekent immers niets anders dan: liefhebberij.

Het belangrijkste is dat je muzisch bezig bent met je cluppie. Al doende en al spelend, leer je samen van alles.

Als je al ergens hoge eisen aan moet stellen, is het volgens ons aan je eigen open en enthousiaste houding ten aanzien van het vakgebied. 

Zelfstandig onderzoekend leren, aan de hand van de kleurmethode
Durven improviseren en jezelf laten zien

Zo gaat op een ontspannen manier, in korte tijd, je vermogen om tussendoor kunst en cultuur aan je kinderen aan te bieden er met sprongen op vooruit. Je eigen liedrepertoire, dat aansluit bij alle thema’s en feesten die voorbijkomen, groeit ongemerkt. In de pauze kan je met collega’s uit het vakgebied praten en elkaar tips geven.

Natuurlijk weten wij bij Kzing dat jullie veel taken hebben en we ontkennen niet dat het fijn is als er een vakdocent op de basisschool komt om goede muzische lessen te geven. Vanuit Kzing verzorgen we zelf zulke lessen. Tóch proberen wij docenten en ouders altijd te stimuleren om hun kinderen ook zélf regelmatig korte culturele momenten aan te bieden.

Instrumenten sorteren… hoog-laag en andere parameters ontdekken

De voordelen van het aanbieden van korte muzische cultuurmomenten in je groep, ook naast de lessen die vakdocenten geven:

 • Een cultuurmoment tussendoor pept een ingedutte groep kinderen op, of brengt hen juist tot rust.
 • Je bent vakoverstijgend bezig en hebt dus tijdwinst en leerwinst.
 • Je werkt kort, maar regelmatig aan het kunstzinnige curriculum, waardoor de leerlingen na een jaar veel verder zijn gekomen in luisteren, maken, bewegen, musiceren, zingen, beleven, bespreken etc.
 • Je spoort leerlingen aan een eigen smaak en eigen vaardigheden te ontwikkelen.
 • Samen over cultuur praten, kweekt begrip voor andere mensen en jezelf. Je leert dat smaken verschillen, dat iedereen een eigen mening mag hebben en die met mensen kan delen.
 • Je traint leerlingen ook in de respectvolle manier waarop je dat kan doen.
 • Je belicht de wereld, de eigen cultuur en culturen van andere mensen in je lessen en werkt zo aan burgerschap.
 • Je kan regelmatig een beroep doen op samenwerkende vaardigheden.
 • Je traint een onderzoekende houding.
 • Je stimuleert een hands on-minds on houding.
 • Je helpt leerlingen fouten te durven maken, omdat het eigenlijk gewoon leermomenten zijn.
 • Je leerlingen beseffen dat alles dat zij leren te maken heeft met cultuur.
 • Zij gaan op den duur ook zelf deze verbanden leggen.
 • Je maakt van cultuur geen elitaire aangelegenheid, maar iets dat erbij hoort.
Veel zingen en je stem durven laten horen
Klappen en bodypercussie
Zingen en bewegen rondom samen vieren
Musiceren
..

We hebben tegenwoordig een appgroep voor onze groepen.. Dat is geen gezellig medium, maar een snel informatie medium. Het is niet verplicht om gebruik te maken van dit medium.Je kan alle informatie ook op de site vinden bij het kopje “laatste nieuws”.

Lees hier wat meer informatie over de afspraken die u met ons maakt, wanneer je je opgeeft.

Lees hier hoe wij met jouw privacy omgaan