Maak

Heeft u zin om samen met uw groep muziek te maken? 

Klik op deze link om ideeën op te doen.

Het is bewezen dat musiceren de intelligentie van kinderen prikkelt, maar dat is natuurlijk niet de belangrijkste reden om met uw groep te musiceren. Samen muziek maken is voorall heel erg leuk. De meeste leerlingen worden er blij van, zeker als ze succeservaringen opdoen.

Er zijn veel manieren om met uw groep muziek te maken. Je kunt boomwhackers gebruiken of het Orff-instrumentarium. Je kunt klappen, zingen of klappen terwijl je zingt. Je kunt van blad lezen of op het gehoor musiceren. De leerlingen kunnen samen spelen. Dat is niet alleen leuk, maar vraagt ook iets van oplettendheid en betrokkenheid bij elkaar. Je leert niet alleen spelen, maar ook luisteren. Tijdens samenspel leer je dat je op elkaar moet wachten en dat iedereen een eigen partij speelt.

Ook kunnen kinderen zelfstandig een activiteit doen. Een keyboard (met koptelefoon) dat in de klas staat,  kan leerlingen stimuleren om te gaan musiceren. Het kan beschouwd worden als een activiteit die gedaan kan worden tijdens vrij werken, of wanneer bepaalde opdrachten af zijn. Ook is een dergelijke opdracht heel geschikt als activiteit voor meerkunners. Het bereidt de leerlingen van groep 8 tevens voor op de muzieklessen op de middelbare school.

Er kunnen letterliedjes gespeeld worden, eenvoudige stukjes van blad gespeeld of YouTube kan benut worden. Daar zijn veel eenvoudige tutorials te vinden. Zo zijn er bijvoorbeeld synthesia van popliedjes.

Wat ons betreft hoeven basisschooldocenten geen geoefende musici te zijn, om samen met hun groep muziek te maken. Gewoon doen dus! Wanneer de belangstelling is ontwaakt, kunnen leerlingen die interesse hebben zelf vaak wel de weg vinden naar verenigingen en docenten waar goede lessen worden aangeboden. Onze visie is dat juist basisschoolleerkrachten interesse kunnen prikkelen voor kunstzinnige vakken.

Als u musiceert met uw groep sluit u aan bij de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie, zoals beschreven op de site van Tule.

Leerlijn kunstzinnige oriëntatie, zoals beschreven op de site van Tule: 

  • Kerndoel 54: de leerlingen leren muziek gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit de drukken en om er mee te communiceren
  • Kerndoel 55: de leerlingen leren op hun eigen werk en op dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel  56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.