Maak muziek

Zin om muziek te maken met uw groep? Gewoon doen!
U werkt aan de kerndoelen 54, 55, 56, voor kunstzinnige oriëntatie (Tule) 

Musiceren prikkelt de intelligentie van kinderen, maar dat is niet de belangrijkste reden om dit met uw groep te doen. Muziek maken (hetzij samenwerkend, hetzij zelfstandig werkend) is vooral heel erg leuk! De meeste leerlingen worden er blij van, zeker als ze succeservaringen opdoen. Sommige kinderen (en dat zijn niet altijd per se de leerlingen van wie je het verwacht) kunnen er een groot talent voor hebben. 

De visie van Kzing is, dat docenten niet hoeven uit te blinken in de kunstzinnige vakken, om de belangstelling hiervoor te prikkelen bij hun groep. Je samen met je groep oriënteren op dit vlak, laat de belangstelling ontwaken. Daarna kunnen leerlingen die interesse hebben zelf meestal wel de weg vinden naar verenigingen en docenten waar goede lessen worden aangeboden. Uw enthousiasme telt, gewoon doen dus!

Er zijn veel manieren om met uw groep muziek te maken. Zingen is er één van, maar u kunt dit aanvullen met het gebruik van ritme-instrumenten, of bodypercussie.

U kunt ook apart met ritme aan de gang gaan. U kunt daarbij boomwhackers  of het Orff-instrumentarium inzetten.  En gewoon klappen met de klas is ook leuk en leerzaam. 

 

 

 

U kunt samen toetsennamen leren.

 

 

 

 

En ook samen noten leren lezen, is erg leuk en leerzaam. U kunt samen muziek maken op verschillende instrumenten.

U kunt zelf een compositie laten bedenken en uitvoeren.

 

 U kunt laten samenspelen. 

 

Ga eens aan de gang met bodypercussie. Luister eens naar Perpetuum Jazzile en voeg die bodypercussie toe aan een regenliedje zoals Spit spetter spat, of Het regent

 

 

 

Het is ook goed om een keyboard (uiteraard met koptelefoon) in je klas te zetten, om je leerlingen te stimuleren te gaan musiceren. Het kan beschouwd worden als een activiteit die tijdens vrij werken gedaan kan worden, of als bepaalde opdrachten af zijn. Ook is een dergelijke opdracht heel geschikt als uitdagende activiteit voor meerkunners. Het bereidt de leerlingen van groep 8 tevens voor op de muzieklessen op de middelbare school. Er kunnen letterliedjes gespeeld worden, eenvoudige stukjes van blad gelezen of You Tube kan benut worden voor synthesia of andere tutorials. En dan zijn er ook nog letterliedjes. Mogelijkheden te over. 

 

 

 

 

 

 

Bodypercussie: 

  • Bij het lied Cats en dogs, leent het stukje rap zich goed voor een simpele bodypercussie van handenklappen, handen op borst slaan, handen dicht doen

Feestliedjes

 

In het schooljaar 2018-2019 zal Kzing op de website aandacht besteden aan:

Spelen op ritme-instrumenten

Spelen op Boomwhackers

Orff instrumentarium