Maak muziek

Bodypercussie: 

  • Luister eerst naar Perpetuum Jazzile en voeg deze bodypercussie toe aan een regenliedje. Denk b.v. aan Spit spetter spat, of Het regent.
  • Bij het lied Cats en dogs, leent het stukje rap zich goed voor een simpele bodypercussie van handenklappen, handen op borst slaan, handen dicht doen

Melodica's

 

Keyboards

 

Boomwhackers

 

Orff instrumentarium