Maak muziek

Zin om muziek te maken met uw groep? Gewoon doen!
U werkt aan de kerndoelen 54, 55, 56, voor kunstzinnige oriëntatie (Tule) 

 

Musiceren prikkelt de intelligentie van kinderen, maar dat is niet de belangrijkste reden om dit met uw groep te doen. Muziek maken (hetzij samenwerkend, hetzij zelfstandig werkend) is vooral heel erg leuk! De meeste leerlingen worden er blij van, zeker als ze succeservaringen opdoen. Sommige kinderen (en dat zijn niet altijd per se de leerlingen van wie je het verwacht) kunnen er een groot talent voor hebben. De visie van Kzing is, dat docenten niet hoeven uit te blinken in de kunstzinnige vakken, om de belangstelling hiervoor te prikkelen bij hun groep. Je samen met je groep oriënteren op dit vlak, laat de belangstelling ontwaken. Daarna kunnen leerlingen die interesse hebben zelf meestal wel de weg vinden naar verenigingen en docenten waar goede lessen worden aangeboden. Uw enthousiasme telt, gewoon doen dus!  

Klappen

 

 

 

 

 

 

Andere bodypercussie: 

  • Luister eerst naar Perpetuum Jazzile en voeg deze bodypercussie toe aan een regenliedje. Denk b.v. aan Spit spetter spat, of Het regent.
  • Bij het lied Cats en dogs, leent het stukje rap zich goed voor een simpele bodypercussie van handenklappen, handen op borst slaan, handen dicht doen

Feestliedjes

Spelen op toetsen (melodica's, keyboards, piano's) 

 

Spelen op ritme-instrumenten

 

Spelen op Boomwhackers

 

Orff instrumentarium

 

Wat kunt u doen om muziek maken te stimuleren? 

Er zijn veel manieren om met uw groep muziek te maken.

-boomwhackers gebruiken en een lesje ritme doen

-Het Orff-instrumentarium onderzoeken. En wie was Orff eigenlijk?

-Samen noten proberen te lezen

-Samen de namen van de toetsen leren

-Samenspelen

-Zingen en daarbij ritme-instrumenten gebruiken

-Een keyboard (uiteraard met koptelefoon) in je klas zetten. Dit stimuleert leerlingen om te gaan musiceren. Het kan beschouwd worden als een activiteit die gedaan kan worden tijdens vrij werken, of wanneer bepaalde opdrachten af zijn. Ook is een dergelijke opdracht heel geschikt als activiteit voor meerkunners. Het bereidt de leerlingen van groep 8 tevens voor op de muzieklessen op de middelbare school. Er kunnen letterliedjes gespeeld worden, eenvoudige stukjes van blad gespeeld of YouTube kan benut worden. Daar zijn veel eenvoudige tutorials te vinden. Zo zijn er bijvoorbeeld synthesia van popliedjes.