Maak muziek

Zin om muziek te maken met uw groep? Gewoon doen!
U werkt aan de kerndoelen 54, 55, 56, voor kunstzinnige oriëntatie (Tule) 

Musiceren prikkelt de intelligentie van kinderen, maar dat is niet de belangrijkste reden om dit met uw groep te doen. Muziek maken (hetzij samenwerkend, hetzij zelfstandig werkend) is vooral heel erg leuk! De meeste leerlingen worden er blij van, zeker als ze succeservaringen opdoen. Sommige kinderen (en dat zijn niet altijd per se de leerlingen van wie je het verwacht) kunnen er een groot talent voor hebben. 

De visie van Kzing is, dat docenten niet hoeven uit te blinken in de kunstzinnige vakken, om de belangstelling hiervoor te prikkelen bij hun groep. Je samen met je groep oriënteren op dit vlak, laat de belangstelling ontwaken. Daarna kunnen leerlingen die interesse hebben zelf meestal wel de weg vinden naar verenigingen en docenten waar goede lessen worden aangeboden. Uw enthousiasme telt, gewoon doen dus!

Er zijn veel manieren om met uw groep muziek te maken. Zingen is er één van, maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld met het element ritme aan de gang gaan. U kunt daarbij het Orff-instrumentarium inzetten, of boomwhackers gebruiken. Gewoon klappen met de klas is ook leuk en leerzaam.

 

 

 

 

 

Of ga eens aan de gang met bodypercussie. 

 

 

 

 

U kunt samen toetsennamen leren.

 

 

 

 

En ook samen noten leren lezen, is erg leuk en leerzaam. U kunt samen muziek maken op verschillende instrumenten.

U kunt zelf een compositie laten bedenken en uitvoeren.

 

 

Er zijn nog meer manieren om samen te musiceren. Laat de leerlingen bijvoorbeeld eens zelf een hoorspel maken.  

 

 

 

 

Het is ook een goed idee om een keyboard (uiteraard met koptelefoon) in je klas te zetten, om je leerlingen te stimuleren te gaan musiceren. Het kan beschouwd worden als een activiteit die tijdens vrij werken gedaan kan worden, of als bepaalde opdrachten af zijn. Ook is een dergelijke opdracht heel geschikt als uitdagende activiteit voor meerkunners. Het bereidt de leerlingen van groep 8 tevens voor op de muzieklessen op de middelbare school. Er kunnen letterliedjes gespeeld worden, eenvoudige stukjes van blad gelezen of You Tube kan benut worden voor synthesia of andere tutorials. En dan zijn er ook nog letterliedjes.

Mogelijkheden te over. In het schooljaar 2018-2019 zal er meer materiaal te vinden zijn op deze site om samen met uw groep te musiceren. We zijn van plan aandacht te besteden aan het spelen op ritme-instrumenten. (B.v. van het Orff instrumentarium) en het spelen op boomwhackers.