Kzing op school

Het team van Kzing is blij te kunnen vertellen dat we een ledenwebsite aan het ontwikkelen zijn, waarop veel inspirerend muzisch materiaal te vinden is. Het is de bedoeling dat scholen zich hierop kunnen abonneren en hun docententeam op die manier faciliteren bij het geven van muziekonderwijs.

Een ledenwebsite online krijgen, is een behoorlijke klus. Temeer omdat het team van Kzing ook hier graag zijn eigen stempel op drukt. Dat betekent dat we veel zelf doen. Maar we zijn blij te melden dat we in oktober met een proefversie draaien. Die versies zullen eerst getest worden op Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter in Hoorn, omdat het team van Kzing daar sinds twee jaar les geeft in alle groepen.

In deze lessen wordt niet alleen het theater- en liedmateriaal van Kzing gebruikt, maar er wordt ook speciaal lesmateriaal gemaakt. Dit wordt dus echt in de praktijk getoetst. Vanuit het onderwijs was er al jarenlang vraag naar het liedmateriaal van Ellis Castenmiller, maar nu bestond er bij de leerkrachten van de Tandem en de Flierefluiter ook de behoefte om in de klas zelf ook nog met dit materiaal bezig te zijn.

Het is ons streven om zo snel mogelijk een goed werkende site in de lucht te krijgen, waarop ook andere scholen zich kunnen abonneren. Docenten krijgen dan snel een idee aangereikt om een korte zang-, dans-, drama- , luisteractiviteit met hun groep te doen, of een idee om samen muziek te maken.

Mocht u belangstelling hebben, stuur dan even een mail naar info@kzing.nl 

Kijk voor andere activiteiten van Kzing op www.kzing.nl