Dans

Heeft u zin om met uw groep te bewegen?

 

Liedjes van Kzing om op te bewegen:

Running 6,7, 8  

Pirouette , 1,2,3,4

Bounce en bounce 1,2,3,4,5,6,7,8

Het regent 1,2

De kinderdisco 1,2,3

Spit spetter spat 5,6

Sinterklaas heeft 1000 pieten

 

Tips voor materiaal van anderen om op te bewegen:

Ice age, the continental drift. (vakoverstijgend: ook voor een Engelse les.)

 

Bewegen op muziek is van belang! 

Leerlijn kunstzinnige oriëntatie.  Kerndoelen 54, 55, 56

Wat ons betreft hoeven basisschooldocenten geen geoefende dansers te zijn, om te bewegen met hun groep. Het is wel fijn als zij zelf op muziek durven te bewegen. Hiermee zijn ze meteen een rolmodel voor hun leerlingen. Wanneer de belangstelling is ontwaakt, kunnen leerlingen die interesse hebben zelf vaak wel de weg vinden naar verenigingen waar goede lessen worden aangeboden. Onze visie is dat juist basisschoolleerkrachten interesse kunnen prikkelen voor kunstzinnige vakken.

Als je op muziek beweegt, leer je je eigen lichaam beter kennen. Het helpt je om vrijer te worden. Natuurlijk kun je op je plaats dansen, maar je leert je ook verplaatsen in de ruimte. Je leert je verhouden tot deze ruimte, maar ook tot de mensen, dieren en dingen die zich er in bevinden. En als u geen ruimte in uw lokaal heeft, kunt u altijd op de plaats bewegen. Als je samen danst, raak je elkaar ook (op gepaste wijze) aan. Dat kan in sommige groepen best even lastig zijn, maar het is ook een (onuitgesproken) oefening in grenzen stellen en grenzen respecteren.

Natuurlijk leer je al dansend allerlei (verschillende) soorten muziek kennen, waar je verschillend op kan dansen. Je kunt soms tijdens het dansen ook zingen. Improviseren op muziek, zet leerlingen aan tot creativiteit. Samen een choreografie maken op een muziekje, is een nuttige samenwerkingsactiviteit.

Het is leuk om samen met de hele groep te bewegen op muziek, maar je kunt leerlingen ook in tweetallen laten dansen. Als je een zaal tot je beschikking hebt, kun je de kinderen eens in een kring, of in een slinger laten dansen. Als kinderen even lekker bewogen hebben, kunnen zij zich daarna vaak weer beter concentreren. Ervaring heeft ons trouwens wel geleerd, dat het  nuttig is om de opgedane energie even rustig af te bouwen, voordat de concentratie weer optimaal is.