Dans en bewegen

Samen bewegen of dansen met uw groep?  Gewoon doen!

Zoek op thema

 

 

 

 

 

Of zoek met de zoekfunctie.
Let op: als u niet bent ingelogd, of geen abonnement heeft, krijgt u de meeste zoekresultaten niet te zien!

Voer het woord "Dans" of het woord "Bewegen" in het zoekvenster in. Voeg andere zoekwoorden toe. Andere veel gebruikte zoekwoorden :

 • Kzing
 • Onderbouw, middenbouw of bovenbouw, hele school 
 • Bewegen
 • Bewegen op de plek
 • Klapspelletjes
 • Thema
 • Bodypercussie
 • Energizer
 • Stijl: ballet, hip hop
 • Kijken naar dans
 • Naam componist dansmuziek
 • Naam artiest
 • Film

Kies een zoekresultaat dat bij u en bij uw groep past. Mist u materiaal over een onderwerp of thema? Stuur gauw een mail naar: info@kzing.nl , dan kijken wij of wij passend materiaal hebben, of kunnen maken!

U hoeft geen danser te zijn 

U hoeft geen danser te zijn om af en toe te bewegen met uw groep. U hoeft hen alleen maar het voorbeeld te geven dat een mens zijn of haar lichaam kan gebruiken om creatief te zijn met bewegen. Zo ervaren zij tijd, kracht en ruimte. Wie weet inspireert u een kind om er een hobby van te maken en vindt het zo zijn weg naar beroepskrachten. Maar dansen is voor iedereen fijn en nuttig.  Er zijn veel redenen om met uw groep te gaan bewegen, dansen en naar dans te kijken.

Waarom bewegen met uw groep? 

 • Als mensen op muziek bewegen, leren zij hun eigen lichaam beter kennen. Ze leren dansen met hun hele lijf, maar ook met de afzonderlijke delen. Hun houding wordt beter. Hun evenwicht groeit. Ze worden vrijer en leren zich beter presenteren.
 • Leerlingen leren al dansend leider te zijn, of volger.
 • Ook leren zij zich verhouden tot de ruimte en alles wat er zich in bevindt. Misschien heeft u niet veel ruimte. Dan nog kunt u op de plaats bewegen. (Bewegen op de plek)
 • Tussendoor bewegen, helpt kinderen om te ontladen en nieuwe energie op te doen. Het is ontspannend.
 • Ervaring leert dat tussendoor bewegen de concentratie ten goede komt.
 • Als je samen danst, raak je elkaar ook (natuurlijk op gepaste wijze) aan. Dat kan in sommige groepen best even lastig zijn, maar het is ook een (onuitgesproken) oefening in grenzen stellen en respecteren.
 • Al dansend leer je verschillende soorten muziek kennen, waar je verschillend op kan dansen. Kijkend naar dans vindt je inspiratie voor eigen dansen, of eigen passen.
 • Improviseren met bewegen, zet aan tot creativiteit.
 • Leerlingen kunnen ook in tweetallen, in een rij, kring of in een slinger dansen.
 • Leerlingen leren tegenstellingen waar te nemen, zoals snel-langzaam, hoog-laag enz.
 • Leerlingen krijgen te maken met vormgevingselementen. Ze leren passen en dansfiguren ontdekken. Ze imiteren, zien imitatie en herhalen.

Bouw de energie ook weer af 

Uiteraard moet je de opgedane energie even rustig afbouwen, voordat de concentratie weer optimaal is

Kijken naar dans 

Ook het kijken naar dans is een fijne activiteit. Het is leuk om naar een ballet te kijken, of naar een hip hop dans... Het neemt het vooroordeel weg dat dansen alleen iets voor meisjes zou zijn. Kinderen leren wat er mogelijk is met een lichaam en de ruimte waarin het zich bevindt. Ze maken ondertussen ook nog kennis met muziek. Passen de bewegingen bij de muziek? Welke dans zou jij op de muziek maken?