Materiaal voor Sint Maarten (Feesten met Kzing)

Het Sint Maartenfeest wordt op 11 november gevierd in sommige streken van België, Nederland, Noord-Frankrijk, Portugal, Hongarije en op het eiland Sint Maarten. Het is de naamdag van de heilige Martinus van Tours, oftewel Sint Martinus.

In Nederland wordt het gevierd in Utrecht (de stad waar Sint Maarten de schutspatroon van was, dat wil zeggen de beschermheilige),  in West-Friesland en andere delen van Noord-Holland en in Groningen wordt het nog uitgebreid gevierd, maar door het hele land heen zijn er streken waar het wél en waar het niet gevierd wordt. In Amsterdam werd het eerst wél gevierd, toen een hele tijd niet en de laatste tijd weer wel. Op Sint Maarten is 11 november een feestdag voor het Nederlandse gedeelte van het eiland.

Liedmateriaal

Meestal lopen kinderen met lampionnen (keuvels) die ze zelf hebben geknutseld. Soms van pompoenen, soms van papier en ander materiaal. Ze zingen dan grappige liedjes. Die zijn niet kerkelijk. Er zitten wel altijd grapjes in. Het zijn echte volksliedjes. Ieder jaar worden er wel wat teksten bij verzonnen.

We weten niet zeker waar het vieren van het feest mee begonnen is. Misschien was er wel een Germaans winterfeest dat door de Christenen omgewerkt is tot het Sint Maartensfeest. Er is iemand die denkt dat het ronddragen van het heilige vuur een ritueel was en dat het feest daar vandaan komt. Maar anderen denken dat het echt bij de Christenen begonnen is. In één van de heilige boeken van de christenen staat "Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder, of onder de korenmaat, maar op de standaard. Zodat wie binnentreden het licht zien." Die regels werden op 11 november vaak voorgelezen in de kerk en daardoor ontstond er mogelijk een lichtjesfeest.

Sint Maarten is altijd een bedelfeest geweest, vaak met een bedeloptocht. Dat was voor sommige mensen nodig in de wintermaanden, omdat er in die tijd weinig eten te vinden was. Ook Driekoningen en het Sinterklaasfeest zijn bedelfeesten.

Daarom was het lang een feest voor de armen. Rijke mensen wilden liever niet dat hun kinderen er aan meededen. Pas rond 1920/1930 veranderde dat. Toen vonden de mensen dit een mooie traditie en maakten prachtige stadsoptochten.

Door de opkomst van Halloween is Sint Maarten iets minder belangrijk geworden. In Duitsland hebben de mensen het een andere naam gegeven, omdat veel mensen niet meer naar de kerk gingen en dus niks meer met de heilige Martinus hadden. Ze noemen het daar nu Lichtjesfeest.

 

Zelf spelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisteren

 

Eindelijk vakantie (Lied Kzing) (Acteeroefening Kzing)

 1. Zingen en vieren. Thema: vakantie Korte activiteit.
  Geschikt voor de middenbouw. Geschikt voor de bovenbouw. Geschikt voor de hele school.
 • Lied Kzing
 • Acteeroefening Kzing

   

  Het is nu bijna zomervakantie. Wat nemen jullie mee op vakantie? Is er iets dat je beslist bij je wil hebben? Dit liedje is een stapelliedje. Dat betekent dat je steeds stukjes uit voorgaande coupletten herhaalt. Het is lastig om ze te onthouden en het is grappig om te kijken of dit lukt.

 

Acteren

 • Schrijf op kaartjes de naam van landen.
 • Verdeel je groep in groepjes van 3/4 leerlingen.
 • Ieder groepje bedenkt een toneelstukje over op reis zijn in het land dat er op het kaartje staat.
 • 1 kind is de gids, 3 kinderen zijn toeristen.
 • Eén van de toeristen is een bijzondere toerist. (druk, depressief, chagrijnig, verliefd etc.)
 • Het verhaal moet een kop en een staart hebben

Dag en doei (Lied Kzing)

 1. Zingen en reflecteren. Thema vakantie, einde schooljaar.  Korte activiteit.
  Geschikt voor de onderbouw. Geschikt voor de middenbouw. Geschikt voor de bovenbouw. Geschikt voor de hele school.
 2. Zingen bij het vieren. Korte activiteit
  Geschikt voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Geschikt voor de hele school.
 • Lied Kzing
   

Een liedje om samen afscheid te nemen van het schooljaar. Wie heeft er zin in de vakantie?

De foto's die in dit filmpje zijn gebruikt, komen van Pixabay. Het zijn Alexa-foto's.