Vrolijk Nieuwjaar (Lied Kzing)

  1. Zingen.  Korte activiteit rondom kerstmis, kerst, Nieuwjaar, oud en nieuw.
  2. Vieren.
  3. Geschikt voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Vieren met de hele school.

Een liedje van Kzing dat gaat over het vieren van oud en nieuw. In het oude jaar hebben we allemaal fouten gemaakt, maar we gaan er in januari weer met frisse moed tegenaan!

Eerst vindt u een linkje naar YouTube, waar het filmpje wordt gezongen door Kzing. Daaronder vindt u de karaoke versie, met passende beelden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrolijk Nieuwjaar!

Vrolijk Nieuwjaar!

Wat geweest is is geweest en vanavond is het feest.

Wat voorbij is is voorbij en is dus klaar.

 

Er blijft altijd wat te mopperen. Er ging zoveel verkeerd,

maar we hebben, met z’n allen van het oude jaar geleerd.

Januari, ik beloof het, dan ga ik er tegenaan,

maar vanavond is het feest dus trek je dansschoenen maar aan.

 

refrein

 

Evan

Kom, doe als ik en hef het glas op het splinternieuwe jaar.

De woorden komen uit mijn hart: laat ons klinken… op elkaar!

 

Refrein  

Refrein (Dat zegt Club Kzing)

Sterretje (Lied Kzing)

  1. Zingen en dansen. Langere activiteit. Rondom kerstmis, kerst, ruimtevaart, ruimte, heelal.
    Geschikt voor de onderbouw. Geschikt voor de middenbouw.
  2. Lied Kzing. Dans Kzing. 

     

Sterretje, sterretje, wanneer de hemel zingt,

wil jij dan voor me dansen? Wil jij dan voor me dansen?

Sterretje, sterretje, wanneer de hemel zingt,

wil jij dan voor me dansen, tot de zon ertussen springt.

 

Wanneer de hemel liedjes zingt en zacht haar melodietje klinkt,

dan zie ik dat je rondjes draait en zachtjes naar de aarde zwaait...

refr…

 

Wanneer de hemel liedjes zingt en zacht haar melodietje klinkt,

Dan dans je met een manestraal en buig je voor ons allemaal…

 

refr…

Materiaal voor Sint Maarten (Feesten met Kzing)

Het Sint Maartenfeest wordt op 11 november gevierd in sommige streken van België, Nederland, Noord-Frankrijk, Portugal, Hongarije en op het eiland Sint Maarten. Het is de naamdag van de heilige Martinus van Tours, oftewel Sint Martinus. Hij werd rond 316 geboren in Hongarije als een zoon van Romeinse ouders. Hij werd al jong soldaat en toen hij 15 was, trok hij naar Gallië. Hij ontmoette bij de stadspoort van Amiens een bedelaar. Hij gaf hem de helft van zijn mantel.

Waarom gaf hij nou maar de helft? De helft was van hem zelf, die had hij zelf betaal. De andere helft was eigendom van Rome. Die kon hij dus niet weggeven.

In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours tot bisschop verkozen. In 387 stierf hij aan koorts. Hij werd op 11 november begraven in de basiliek in Tours. 11 november is dus niet zijn verjaardag, maar zijn sterfdag. Het gebeurt vaak dat de sterfdag van heilige mensen een feestdag wordt.

Maarten van Tours was een Romeins soldaat.

Onder deze link kun je zien hoe zo'n soldaat gekleed was en wat hij moest meedragen. 

Onder deze link kun je luisteren naar muziek van en over de Romeinen. 

In Nederland wordt het Sint Maartenfeest gevierd in Utrecht (de stad waar Sint Maarten de schutspatroon van was, dat wil zeggen de beschermheilige),  in West-Friesland en andere delen van Noord-Holland en ook in Limburg. Ook in Groningen wordt het nog uitgebreid gevierd, maar door het hele land heen zijn er streken waar het wél en waar het niet gevierd wordt. In Amsterdam werd het eerst wél gevierd, toen een hele tijd niet en de laatste tijd weer wel. Op Sint Maarten is 11 november een feestdag voor het Nederlandse gedeelte van het eiland.

Liedmateriaal

Meestal lopen kinderen met lampionnen (keuvels) die ze zelf hebben geknutseld. Soms van pompoenen, soms van papier en ander materiaal. Ze zingen dan grappige liedjes. Die zijn niet kerkelijk. Er zitten wel altijd grapjes in. Het zijn echte volksliedjes. Ieder jaar worden er wel wat teksten bij verzonnen.

We weten niet zeker waar het vieren van het feest mee begonnen is. Misschien was er wel een Germaans winterfeest dat door de Christenen omgewerkt is tot het Sint Maartensfeest. Er is iemand die denkt dat het ronddragen van het heilige vuur een ritueel was en dat het feest daar vandaan komt. Maar anderen denken dat het echt bij de Christenen begonnen is. In één van de heilige boeken van de christenen staat "Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder, of onder de korenmaat, maar op de standaard. Zodat wie binnentreden het licht zien." Die regels werden op 11 november vaak voorgelezen in de kerk en daardoor ontstond er mogelijk een lichtjesfeest.

Sint Maarten is altijd een bedelfeest geweest, vaak met een bedeloptocht. Dat was voor sommige mensen nodig in de wintermaanden, omdat er in die tijd weinig eten te vinden was. Ook Driekoningen en het Sinterklaasfeest zijn bedelfeesten. Dat zie je nog in Limburg.

Daarom was het lang een feest voor de armen. Rijke mensen wilden liever niet dat hun kinderen er aan meededen. Pas rond 1920/1930 veranderde dat. Toen vonden de mensen dit een mooie traditie en maakten prachtige stadsoptochten.

Door de opkomst van Halloween is Sint Maarten iets minder belangrijk geworden. In Duitsland hebben de mensen het een andere naam gegeven, omdat veel mensen niet meer naar de kerk gingen en dus niks meer met de heilige Martinus hadden. Ze noemen het daar nu Lichtjesfeest.

 

Zelf spelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisteren