Op een grote paddenstoel (Lied, traditional, arrangement Kzing)

 1. Zingen. Thema sprookjes, kabouters, herfst, paddestoelen, liedjes uit de oude doos, oma's tijd. Traditioneel volkslied voor kinderen, gearrangeerd door Kzing. 
  Geschikt voor de onderbouw. Geschikt voor de laagste groep van de middenbouw.
 • Volksliedje. Gearrangeerd door Kzing.

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen,

zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen.

"Krak!" zei de paddenstoel; met een diepe zucht,

vloog kabouter Spillebeen, hoepla in de lucht.

 

Maar kabouter Spillebeen hield niet op met wippen,

op een nieuwe paddenstoel, rood met witte stippen.

Daar kwam vader Langbeen aan en die zei toen luid:

"Moet dat stoeltje ook kapot? Spillebeen, kijk uit!"

Wereldmeisjesdag, 11 oktober. Believer (van Imagine Dragons, uitgevoerd door One Voice Children’s choir) en One voice (Barry Manilow) Ik wil een wereld waar je mens kunt zijn (Kzing)

 1. Reflecteren. Thema's: vrouwenemancipatie, Malala Yousafzai, Wereldmeisjesdag, Internationale dag van het meisje. Respect voor elkaar.  Langere activiteit.
  Geschikt voor de middenbouw. Geschikt voor de bovenbouw.
  • Project Kzing
  • Lied van Imagine Dragons, gezongen door One Voice Children's choir
  • Lied Kzing

 

11 oktober is het Internationale Meisjesdag. Vinden jullie dat zo'n dag nodig is?

We willen jullie graag laten luisteren naar het One Voice Childrens Choir dat een lied zingt van Imagine Dragons, een Rockband uit Las Vegas, omdat we de tekst en de uitvoering zo goed vinden passen bij het thema Wereldmeisjesdag. Hoe wordt dit nummer gezongen en gedanst? Welke sfeer spreekt eruit?  Waarom vinden wij dat nummer zo goed bij het thema passen? 

 

 

 

 

 

 

First things first                                                                                  Ten eerste:
I'ma say all the words inside my head                                             Ik zeg alle woorden die er in mijn hoofd zitten hardop
I'm fired up and tired of                                                                     Ik ben vol vuur en ik ben de manier waarop dingen 
the way that things have been, oh ooh                                            altijd zijn geweest zat, oh oh...
The way that things have been, oh ooh                                           zoals ze altijd zijn geweest, oh, ooh...
Second thing second                                                                         ten tweede: 
Don't you tell me what you think that I can be                                vertel mij niet wat jullie denken dat ik kan worden.
I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh ooh               Ik sta aan het roer. Ik ben de meester van mijn eigen zee, oh, ooh….
The master of my sea, oh ooh                                                          De meester van mijn eigen zee, oh ooh… 

 

I was broken from a young age                                                        Ik werd gebroken vanaf een jonge leeftijd
Taking my sulking to the masses                                                    Breng mijn gemok naar de menigte 
Write down my poems for the few                                                   Schrijf mijn gedichten voor een paar mensen
That looked at me, took to me, shook to me, feeling me               die naar me keken, met me te doen hadden, en me begrepen
Singing from heartache from the pain                                             Zing van mijn hartepijn, van mijn pijn
Taking my message from the veins                                                 Breng mijn boodschap van mijn aderen..
Speaking my lesson from the brain                                                 Spreek de lessen van mijn verstand 
Seeing the beauty through the                                                         zie de schoonheid door de 

(Pain)                                                                                                   Pijn!
You made me a, you made me a believer, believer                         Jij maakte van mij een gelovige, een gelovige. 
(Pain, pain)                                                                                          Pijn, pijn
You break me down, you build me up, believer, believer               Je breekt met af, je bouwt me op; gelovige gelovige 
(Pain)                                                                                                    Pijn
Oh let the bullets fly, oh let them rain                                               Laat de kogels vliegen, laat ze regenen...
My life, my love, my drive, it came from                                           Mijn leven, mijn liefde, mijn passie.. die komen van 
(Pain)                                                                                                    Pijn
You made me a, you made me a believer, believer                          Jij maakte van mij een gelovige... gelovige...

Wereldmeisjesdag ( 11 oktober) is begonnen als een project van Plan International, het vroegere Foster Parents Plan.

11 oktober 2012 was het voor de eerste keer Wereldmeisjesdag. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Zij vonden het dringend nodig om aandacht te vragen voor de kansen voor meisjes, want op veel plekken in de wereld krijgen meisjes minder kansen dan jongens. Ze hebben vaak minder kansen op onderwijs, voeding, medische zorg. Soms worden ze gedwongen om te trouwen met oudere mannen.

In veel ontwikkelingsplannen worden de problemen die meisjes ondervinden niet genoemd. Hun problemen blijven daardoor "onzichtbaar."

In de hele wereld moeten meisjes tussen de 5 en 14 jaar meer uren aan huishoudelijke taken besteden dan jongens van die leeftijd. Wereldwijd is 1 van de 4 meisjes al getrouwd voor ze 18 is. Emma Watson (Hermelien, uit Harry Potter) is Ambassadeur van de Verenigde Naties, op Meisjesdag 2016 heeft zij landen en families wereldwijd aangespoord om het kindhuwelijk af te schaffen. In 2017 hadden meer dan 62 miljoen meisjes op de wereld geen toegang tot het onderwijs.

malalaEen belangrijk meisje dat veel heeft gedaan voor de gelijke rechten van meisjes is Malala Yousafzai. Zij strijdt actief om ervoor te zorgen dat meisjes (maar ook jongens die geen onderwijs krijgen)  naar school mogen.
In 2009 werd ze bekend toen ze onder het pseudoniem Gul Makai (Korenbloem) een weblog bijhield op de website van de BBC. Ze schreef een dagboek over het geweld van de Taliban in de Swatvallei. Sinds 2007 mochten meisjes daar niet meer naar school. Zij bleef gewoon gaan. 9 oktober 2012 keerde ze terug met de bus van school en een Talibanstrijder pleegde heel bewust een aanslag op haar.

quotes MalalaZe raakte zwaargewond door een kogel in haar hoofd en hals. Artsen hebben haar gered, maar de Taliban bleef haar bedreigen. Op 15 oktober werd ze naar Engeland overgevlogen en beter behandeld in het ziekenhuis. Ze werd ook beschermd tegen aanslagen van de Taliban. Haar vader en haar gezin mochten mee. Haar schedel werd gerepareerd en ze kreeg een hoor implantaat.

Ze bleef vechten voor onderwijs voor meisjes. Ze heeft veel beroemde mensen gesproken. Bijvoorbeeld Barack Obama. Ze heeft ook heel veel belangrijke vredesprijzen gekregen. Er is zelfs een planeet naar haar genoemd. De Nationale Jeugdvredesprijs werd ter ere van haar hernoemd naar de Nationale Malala-Vredesprijs. 10 november 2012 werd de Dag van Malala. Dan wordt aandacht gevraagd voor de miljoenen meisjes en jongens in de wereld die geen basisonderwijs krijgen. Zij kreeg in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede. Dat is de aller-allerbelangrijkste prijs op dit gebied. Ze is één van de 100 personen die het meeste invloed op de wereld heeft.

Ondanks de kogels door haar hoofd en alle bedreigingen, spreekt Malala nog steeds uit dat er recht gedaan moet worden aan alle meisjes en jongens die geen toegang hebben tot onderwijs. Dat is de reden dat wij het nummer "Believer/Thunder" zo bij het thema vinden passen. Luister en kijk er nog maar eens naar. De tekst is natuurlijk belangrijk, maar de sfeer van de muziek en de dans ook. Vinden jullie ook dat het bij het thema past? Of hebben jullie andere muziek die er beter bij zou passen? Het lied van Barry Manilow (de link staat hiernaast) bijvoorbeeld? 

Malala durfde het om haar stem te laten horen. Durven jullie je eigen mening te geven, als de rest iets zegt dat je oneerlijk vindt? Bijvoorbeeld als iemand gepest wordt? Of als iemand gediscrimineerd wordt? Vinden jullie dat meisjesdag nodig is? 

Hieronder geven we een paar feiten. Er is meer te lezen op de site van Plan International.

Onderwijs voor meisjes bevordert de afname van kindersterfte met 49 procent

Je kan kindersterfte het meeste laten afnemen als je meisjes naar school laat gaan.  Als alle meisjes in ontwikkelingslanden de middelbare school zouden afmaken, daalt de kindersterfte met 49 procent. Ze verdienen meer, zijn beter geïnformeerd over ziektes en maken beter gebruik van medische hulp. (Bron: Borgenproject, 2017)

Van alle ondervoede mensen is 60 procent meisje of vrouw

In veel landen mogen vrouwen en meisjes pas eten nádat hun mannelijke familieleden zijn uitgegeten. Deze vorm van discriminatie kan chronische ondervoeding en een slechte gezondheid veroorzaken. (Bron: World Hunger, 2016)

Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen geen toegang tot een veilige wc

Het gebrek aan veilige, schone en aparte wc’s voor meisjes en vrouwen brengt hen wereldwijd in onveilige situaties. Met name de 526 miljoen meisjes en vrouwen die helemaal geen toegang hebben tot een wc en buiten moeten poepen en plassen, lopen een groot risico op ziektes, intimidatie en fysiek geweld. (Bron: Wateraid, 2013)

Gendergelijkheid tussen vader en moeder helpt zonen en dochters

Zowel jongens als meisjes hebben meer kansen in hun leven als hun moeder naar school is geweest en hun vader meer betrokken is bij het gezin. Als een moeder onderwijs heeft gehad, stuurt ze haar kinderen ook vaker naar school. En wanneer de vader betrokken is bij het gezin, tonen hun zonen minder agressief gedrag en gaan hun dochters op latere leeftijd gezondere relaties aan met partners. (Bron: Plan Canada, 2011)

Wat vinden jullie nou van Internationale Meisjesdag? 

Bij Kzing willen we graag een wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft.

Misschien kennen jullie dit lied van Kzing nog?

Vogeltrek (Lied Kzing voor de herfstvakantie)

 • Zingen. Kijken. Leren over de vogeltrek. Langere activiteit.
  Geschikt voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw
 • Lied Kzing voor de herfstvakantie  

   

Wie heeft er al zin in de herfstvakantie? Ga je dan ook op reis? Of lekker binnen op de bank met een boek? Wie weet, ga je wel lekker naar het bos, of buiten in de plassen stampen. Veel plezier!

Duizend vogels gaan op reis; kunnen hier niet blijven.

Zie je welke letter zij in de hemel schrijven?

't Is de V Van Vakantie.

Alle Vogels zijn Vrij.

Maar ook de V  Van Voor je het weet

is de winter weer Voorbij.

 

 

Liedjes met toets d en c (Toetsen Kzing)

 

 

 

 

 

 • Zelf muziek maken op toetsen. Zelf musiceren.
 • Witte toetsennamen leren.
 • Korte activiteit
 • Geschikt voor de onderbouw. Geschikt voor de middenbouw.
 • Zelfstandig leren
 • Methodisch materiaal Kzing, stimuleert het (leren) lezen (vakoverstijgend)

Liedjes met toets c (toetsen Kzing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zelf muziek maken op toetsen. Zelf musiceren.
 • Witte toetsennamen leren.
 • Korte activiteit
 • Geschikt voor de onderbouw. Geschikt voor de middenbouw.
 • Zelfstandig leren
 • Methodisch materiaal Kzing, stimuleert het (leren) lezen (vakoverstijgend)

Porselein (Lied Kzing)

 1. Luisteren en reflecteren. Thema: herinneringen aan overleden grootouder. Hoe is dat? Praten over overlijden grootouder. Praten over liefde.  Familie. Langere activiteit.
  Geschikt voor de onderbouw. Geschikt voor de middenbouw. Geschikt voor de bovenbouw. 
  • Lied Kzing
 • Porselein is een bepaald materiaal waar borden, kopjes en soms ook beeldjes van gemaakt zijn. In dit liedje zingt een meisje over een porseleinen beeldje in de kast van haar oma. Het is een beetje stukgegaan. Er is een armpje af. Toch bewaart de oma het. Waarom?
 • Leven je grootouders nog? Kom je er wel eens?
 • Luister maar eens naar dit liedje (Begin bij 0.20. De eerste regel is niet helemaal goed verstaanbaar, de rest wel. Dit is een opname uit een wintershow van Kzing.) 

 

Porselein 

Van alle huizen waar ik ben geweest is het mooiste dat ik ken,

het huis waar de moeder van mama nu woont en wanneer ik bij haar ben,

dan laat zij mij haar schatten zien, waar zij zoveel van houdt:

het grote bord van Delfts blauw en haar lepeltjes van goud.

 

Het mooiste is een kleine danseres, die mijn opa mijn oma ooit gaf.

Per ongeluk viel ze een keer op de grond en toen brak er een armpje af.

Toch is zij mooi en haar tutu is van roze porselein.

Wat jammer toch dat zoiets moois zo gauw kapot kan zijn.

 

Maar oma zegt: mijn allergrootste schat,die staat niet in deze kast.

Dan pakt ze de foto waar opa op staat en ze houdt hem even vast.

Ze zegt: “Hij was zo'n lieve schat en hij had een hart van goud.

Ik praat nog elke dag met hem, zeg hem dat ik van hem houd!”

Copyright Ellis Castenmiller. Niet gebruiken, verspreiden, kopiëren, embedden zonder toestemming. Info@kzing.nl

Materiaal voor Sinterklaas (Feesten met Kzing)

Liedjes om te zingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf spelen: Letterliedjes, waar soms You Tube tutorials bij zitten