Naar groep 3 (Lied Kzing)

  1. Zingen en vieren. Thema: avondvierdaagse. Korte activiteit.
    Geschikt voor de onderbouw. Geschikt voor de middenbouw. Geschikt voor de bovenbouw. Geschikt voor de hele school.
  • Lied Kzing
  • Dans Kzing

     

    Een liedje voor alle grote kinderen die afscheid nemen van groep twee en het komende schooljaar naar groep 3 gaan.


Ik ken de namen van alle kleuren.

Kan bij de klinken van de meeste deuren.

Ben je trots op mij? Ik ben trots op mij!

 

'k Ken al wat cijfers; kan m'n naam al schrijven.

't Heeft echt geen zin om in groep 2 te blijven.

Ben je trots op mij? Ik ben trots op mij!

 

't Was een heel gezellig jaar,

maar nu is het bijna klaar.

Dag, groep 2, nu moet ik gaan.

Hee, groep 3, ik kom eraan.