Abonneren

Heeft u interesse? Stuur een mail naar info@kzing.nl of bel: 0229 234141

Het doel van Kzing is dat docenten zonder veel voorbereiding  hun groep een activiteit kunnen aanbieden op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie op het vlak van muziek, taal en spel en beweging. We streven ernaar het aanbod altijd vakoverstijgend te laten zijn, zo wordt de lestijd effectief benut, de leerkracht minder belast en wordt tóch gewerkt aan de kerndoelen 54, 55 en 56 die bij Kunstzinnige oriëntatie horen.

De content op deze site bestaat uit liedmateriaal, luister- en kijk fragmenten, drama-oefeningen, bewegingsactiviteiten, dansen, materiaal over noten lezen, toetsen leren etc. Overal staat informatie bij, zodat u uw les snel heeft voorbereid. Vaak staat er ook een tip voor een simpele verwerking van het materiaal.

Er is materiaal voor de docent, om met de groep aan de slag te kunnen, maar er is ook materiaal waar (bovenbouw)leerlingen zelf mee aan de slag kunnen.

Omdat de vormgeving en inhoud van de content van deze website nog in ontwikkeling is, kan uw school zich in het schooljaar 2018-2019 voor de helft van de uiteindelijke prijs abonneren op onze site. U betaalt daarom dit schooljaar: €100,--. Voor dit bedrag mogen 8 leerkrachten gebruik maken van de site. Zij krijgen een eigen wachtwoord, waarmee zij in kunnen loggen en waarmee zij gebruik kunnen maken van de content. Wachtwoorden zijn persoonsgebonden en mogen niet met andere mensen of organisaties worden gedeeld. Ons materiaal mag ook niet op een andere manier met derden worden gedeeld.

In eerste instantie was er op de scholen waar wij werkten behoefte aan de begeleidende muziek van de liedjes die aangeboden werden, maar nu is er vraag naar ingezongen versies van de aangeboden liedjes. Wij zijn op dit moment bezig met het realiseren daarvan.

Als docenten aangeven welk project er op hun school speelt, vinden wij het leuk om daar  op in te spelen. Naast liedmateriaal hebben we ook snelle luistertips online gezet, zodat leerkrachten snel op verantwoorde wijze kunnen werken aan de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie.

Bij het ontwikkelen van deze website maken wij dus graag gebruik van de expertise, feedback en wensen van de docenten met wie wij werken. Als uw school een abonnement op onze site neemt, staan wij uiteraard open voor tips en verzoekjes van uw kant.

Regelmatig wordt er nieuwe content op deze website geplaatst. Zo groeit de hoeveelheid en de kwaliteit van de content snel.

Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar info@kzing.nl of bel: 0229 234141