Privacyverklaring. Kzing en de A.V.G.

De A.V.G. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring Kzing (musicast.nl)

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Kzing voldoet aan de aanwijzingen van de AVG. In deze privacyverklaring staat hoe Kzing met uw privacy omgaat.  Wij geven aan:

 1. welke persoonsgegevens we verwerken
 2. de reden voor die verwerking
 3. hoe lang we ze bewaren en waarom voor die termijn is gekozen
 4. welke rechten u heeft ter zake van uw door ons bewaarde persoonsgegevens.

Door het invullen van ons inschrijfformulier geeft u ons toestemming de ingevulde persoonsgegevens te gebruiken zoals in deze verklaring uiteengezet. Aarzel niet contact met het ons op te nemen als u vragen over deze privacyverklaring heeft. Dit kan via info@kzing.nl , of telefonisch 0229-234141

Welke persoonsgegevens worden bij Kzing vastgelegd? 

Bij Kzing leggen we twee zaken vast:

I Persoonsgegevens: contactgegevens, geboortedatum, IBAN en tenaamstelling van de rekening van waaraf betaald zal worden en eventuele bijzonderheden die voor uw kind van belang zijn.  

II Beeldmateriaal: foto- en filmmateriaal

I Persoonsgegevens

 • Bij inschrijving krijgen wij de volgende persoonsgegevens van de cursist:
  1. Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
  2. Geboortedatum
  3. IBAN en tenaamstelling van de bankrekening van waaraf betaald zal worden
  4. Eventuele bijzonderheden die voor uw kind van belang zijn ( ziektes, allergieën etc.)
 • Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor:
  1. het voeren van onze leerlingenadministratie
  2. de communicatie met cursisten door middel van e-mail of post
  3. het samenstellen van de lesgroepen
  4. de incasso van het lesgeld
  5. De veiligheid van de leerlingen (bijvoorbeeld informatie over allergieën of beperkingen etc.)
 • Onze docenten krijgen de beschikking over naam en telefoonnummer van de cursisten in hun lesgroepen, om hun aan- en afwezigheid bij te houden en om in dringende gevallen contact op te kunnen nemen.
 • Van tijd tot tijd sturen we alle cursisten of specifieke lesgroepen e-mail (geadresseerden in BCC) met actuele informatie over de activiteiten van Kzing.
 • Contactgegevens bewaren wij alleen, indien er daadwerkelijk sprake is van inschrijving. Als een leerling zich niet inschrijft, verwijderen wij gegevens.
 • Van uitgeschreven cursisten bewaren we het e-mailadres om hen op de hoogte te houden van het (nieuwe) cursusaanbod en eventueel andere activiteiten. Uitgeschreven cursisten die geen prijs stellen op het toezenden van e-mail, kunnen dat aangeven in een mailtje naar info@kzing.nl
 • We bewaren de originele inschrijfformulieren van uitgeschreven cursisten. Dit doen we in verband met de incasso van de lesgelden en de verplichtingen die de Belastingdienst iedere ondernemer oplegt. Een financiële administratie moet 7 jaar bewaard worden en die termijn houden wij dan ook aan.
 • Via ons mailadres, info@kzing.nl, kunt u uitleg vragen over de verwerking van de gegevens van de cursist, of ons benaderen om bepaalde informatie te verwijderen of aan te passen.
 • U kunt verzoeken uw gegevens, zoals die bij ons geregistreerd zijn, in te zien en eventueel te corrigeren.
 • U kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen, voor zover verwijdering van gegevens niet conflicteert met andere verplichtingen.

II Beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld.

De AVG beschouwt foto’s en filmmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld, als persoonsgegevens. Daarom moeten wij voor het publiceren van foto’s toestemming vragen van de afgebeelde personen, of, als die jonger zijn dan 16 jaar, van hun ouders. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming is het ons niet toegestaan beeldmateriaal te plaatsen. Voor het verkrijgen van die toestemming geven we alle cursisten per ingang van het cursusjaar 2018-2019 een inschrijvingsformulier, waarop zij/of degenen die voor hen verantwoordelijk is, toestemming geeft voor het gebruik van de persoonsgegevens. Daarnaast krijgt u deze informatiebrief op papier mee. Al deze informatie is ook te vinden op club.kzing.nl en  www.kzing.nl

 • Op onze websites kzing.nl, club.kzing.nl, kzing.tv, onze Facebookpagina ClubKzing, ons Instagramaccount en ons kanaal op YouTube, plaatsen wij beeldmateriaal (foto’s en video’s) om belangstellenden een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze theaterschool, van lessen, presentaties en voorstellingen en ter ondersteuning van lesmateriaal dat wij aanbieden op basisscholen.
 • Uw toestemming geldt voor beeldmateriaal gemaakt tijdens de les en tijdens voorstelling, dat we plaatsen met bovenvermelde doelen. Voor eventueel ander gebruik zullen wij u apart toestemming vragen. (Bijvoorbeeld voor het plaatsen van de foto van uw kind op een banner.)
 • Uw toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal wordt gevraagd voor onbepaalde tijd, omdat wij goed beeldmateriaal langere tijd gebruiken.
 • Wij plaatsen beeldmateriaal altijd zonder de naam van de leerlingen te gebruiken.
 • Wij taggen geen leerlingen en noemen leerlingen zonder toestemming niet met name, op social media
 • We letten erop dat de kinderen op een manier in beeld gebracht zijn, die hun imago niet schaadt.
 • Wij maken foto’s in de lessituatie. In de les kunnen wij er rekening houden als uw kind niet in beeld mag komen. U kunt dit aangeven op info@kzing.nl of telefonisch 0229-234141
 • Wij maken foto’s en films in de voorstellingssituatie. U kúnt van te voren aangeven dat uw kind niet in beeld gebracht mag worden, maar dit heeft logischerwijze consequenties voor de plek die uw kind op het podium zal krijgen. (Minder in beeld.) U kunt dan een mail sturen naar info@kzing.nl of telefonisch 0229-234141
 • Mocht u van mening zijn dat het imago van uw kind door een bepaalde foto of bepaalde filmbeelden beschadigd wordt, kunt u uiteraard een mail sturen naar info@kzing.nl. of bellen naar 0229 234141. Wij zullen direct gepaste actie ondernemen. Als het gaat om een foto waar uw kind alleen op staat, zal de foto verwijderd worden. Als het gaat om een foto waar de hele groep op staat, zal uw kind onherkenbaar gemaakt worden, door middel van blurring.

Gebruik door anderen

Wij staan niet toe dat er tijdens onze voorstellingen door het publiek wordt gefotografeerd. Helaas houdt niet iedereen zich hieraan. Wij spreken mensen er wel op aan. Uiteraard mag u er ons op wijzen als iemand anders beeldmateriaal van uw kind post. Wij zullen dan wel de desbetreffende persoon aanspreken op dit gedrag en ervoor proberen te zorgen dat het materiaal verwijderd wordt, maar wij nemen uiteindelijk geen  verantwoordelijkheid voor foto- en filmmateriaal dat andere mensen zonder toestemming verkregen hebben en online of op papier plaatsen.

Onze eigen fotograaf maakt foto’s, die door ouders gratis te downloaden zijn, omdat mensen graag een tastbare herinnering aan het optreden van hun kind hebben. Dit gebruiken wij zoals wij hebben aangegeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor wat andere mensen doen met dit fotomateriaal. Er staat bij het beeldmateriaal aangegeven dat het materiaal door ouders alleen in de privékring en niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt.

WhatsAppgroepen  

 • Wij hebben een officiële WhatsApp groep voor iedere lesgroep. Wij bewaken de communicatie daar. Het is niet verplicht aan deze groepen deel te nemen. Alle informatie staat ook op de website en er worden vaak reminders gestuurd via Facebook. Zeer belangrijke zaken worden ook per mail gecommuniceerd. Up to date informatie (bijvoorbeeld ten aanzien van een weerssituatie) kunt u voorafgaand aan de les te allen tijden checken op de website
 • Deelname aan een dergelijke groep brengt onvermijdelijk met zich mee dat de leden beschikken over elkaars mobiele telefoonnummers .
 • Cursisten starten soms zelf een WhatsApp-groep met de leden van hun lesgroep. Kzing is niet verantwoordelijk voor wat er op die groep gebeurt; ook niet als de leerlingen zelf kiezen om de naam van Kzing hierin te gebruiken. 
 • www.kzing.nl aan de rechterkant van de site, onder het kopje: Nieuws van de dag!

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via info@kzing.nl of telefonisch: 0229-234141
 • U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Tot slot: al onze medewerkers zijn zich bewust van het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens en doen er al het mogelijke aan de privacy van de cursisten en hun ouders te garanderen.

Contactgegevens Kzing 

Kzing (Ellis Castenmiller, Evan Castenmiller)

Rietzanger 28

1628CM Hoorn

0229 234141

info@kzing.nl